HTX-elever gror mursten på svampe

Al begyndelse er svær, og det bliver formentlig ikke i nærmeste fremtid, at HTX-eleverne bliver leveringsdygtige i brugbare svampemursten til byggebranchen.

Ikke desto mindre er en gruppe elever fra Teknisk Gymnasium Thisted i gang med et SO-forløb (studieområde-forløb, red.), hvor de forsøger at lave mursten ved hjælp af svampemycelium. Mursten, der i princippet skulle kunne bruges som byggemateriale til trods for, at de ”blot” udspringer af organisk materiale.

Underviser Søren Bauder kan med det blotte øje konstatere, at elevernes mursten rent visuelt ikke helt ser ud, som de skal, og samtidig er de for porøse i konsistensen til at kunne bruges som byggemateriale. Det til trods har det været en særdeles lærerig proces for eleverne, og Søren Bauder er fortrøstningsfuld i forhold til at gentage forsøget – med større succes – på et senere tidspunkt.

Et spændende alternativ til konventionelle byggematerialer
HTX-eleverne har dyrket deres mursten ved hjælp af østershat-mycelium, et fugtet vækstmedie og granuleret halm. Når massen er lavet, skal den stå mørkt og lunt, og så breder myceliet sig stille og roligt ud i mediet og danner rodnet. Arter denne proces sig, som den skal, skulle murstenene blive så stærke, at de kan bruges som materialer på byggepladsen. Desværre ville skæbnen, at de lokale HTX’eres svampe begyndte at sætte sine frugtlegemer før tid, og derfor nåede eleverne ikke helt i mål med forsøget. Selve læringsprocessen har dog alligevel været frugtbar.

– Forud for forsøget har eleverne undersøgt, hvilke krav der er til konventionelle mursten, og hvilke fordele og ulemper der er ved dem. Det har de så sammenholdt med svampemurstenenes egenskab for at kunne redegøre for, hvilke fordele og ulemper der kan være ved at udskifte konventionelle mursten med svampemursten på byggepladserne. I forløbet har de endvidere lavet en lang række målinger. De har fx kigget på vækstraten, og de har haft materialet under mikroskop for at se, hvad et svampemycelium består af, og hvordan det udvikler sig, når processen er sat i gang. Næste step bliver at få målt vores svampemurstens styrke, og få undersøgt dem for fugtpåvirkninger, fortæller Søren Bauder.

Projektet indgår i et såkaldt SO-forløb (studieområde-forløb, red.), hvor eleverne arbejder tværfagligt med et udvalgt emne. I dette projekt er det fagene ’Bioteknologi A’ og ’Teknikfag A – Byggeri og Energi’, der indgår – to fag, der normalt ikke har de store berøringsflader med hinanden.

– Det kan indimellem være svært at få eleverne til at ”tænke ud af boksen” i teknikfaget ’Byggeri og Energi’, men dér har vi ramt noget med det her projekt. Det er en anderledes tilgang til faget, og eleverne synes, at det har været både sjovt og spændende at arbejde med alternative byggematerialer på denne måde. De har fået øjnene op for, at der er alternativer til de konventionelle byggematerialer. Alternativer, der kan vise sig at være både nemmer, billigere og mere bæredygtige at producere, slutter Søren Bauder.

Søren Bauder med nogle af svampe-murstenene.

Forfatter

Related posts

Top