HP ansat som nye salgschef i Mors-Thy Håndbold

Som et led i Mors-Thy Håndbold’s ”Strategi 2020” sker der et generationsskifte i salgsledelsen. Mors-Thy Håndbolds bestyrelse har netop ansat Hans Peter Jarl Madsen, i daglig tale bare kaldet HP, som ny salgschef pr. 1.7.2018.

Mors-Thy Håndbolds nuværende direktør for salg, sponsorer, events og team Gunnar Bruhn Simonsen meddelte allerede i efteråret 2017, at han ønskede at fratræde ultimo juni 2018. Derfor har Mors-Thy Håndbolds bestyrelse været på jagt efter en afløser for Gunnar Bruhn Simonsen, der har gjort et fantastisk arbejde for Mors-Thy Håndbold.

Velkendt ansigt
Med ansættelsen af Hans Peter Jarl Madsen som salgschef, bliver det et velkendt ansigt i Thy og på Mors, som overtager salgsarbejdet i Mors-Thy Håndbold a/s. Hans Peter Jarl Madsen er 44 år og har de seneste 24 år arbejdet hos Dragsbæk Margarinefabrik – i de senere år på deltid.

Allerede i efteråret oplyste Gunnar Bruhn Simonsen, at han ønskede at fratræde sin stilling ultimo juni 2018. Foto: Christian Kjeldsen

Sideløbende hermed har HP været primus motor og formand for Thy Rock, der siden starten for 19 år siden, har vokset sig til regionens største musikfestival. Udover at arrangere store koncerter har HP også erfaring med at arrangere forskellige typer af events. HP har blandt andet været idémand og arrangør af Thy-Mors på Rådhuspladsen og Thy East & West – Smag Thy.

– Bestyrelsen i Mors-Thy Håndbold ser frem til samarbejdet med HP, der sammen med sportschef Henrik Hedegaard udgør den nye ledelse i Mors-Thy håndbold a/s. Den nye ledelses første opgaver bliver at iværksætte en række udviklingsinitiativer i Mors-Thy Håndbolds ”Strategi 2020”. Samtidig benytter jeg lejligheden til at takke Gunnar Bruhn Simonsen for en meget stor indsats for Mors-Thy Håndbold a/s, siger formand Johannes Søndergaard.

Fortsætter med Thy Rock
– Jeg glæder mig til at komme i gang. Jeg ved, hvilken kæmpeindsats Gunnar Bruhn Simonsen har ydet for at nå det nuværende niveau. Jeg er taknemlig for, at jeg kan trække på Gunnars mangeårige viden og erfaring inden for ”oplevelsesbranchen”. Jeg ser frem til et godt og konstruktivt samarbejde med sponsorer, Erhvervsklubben, medarbejdere og frivillige i Mors-Thy Håndbold,, siger Hans Peter Jarl Madsen der sideløbende med sin kommende stilling fortsætter sit arbejde med Thy Rock.

Foto: Christian Kjeldsen

 

 

Forfatter

Related posts

Top