Hospitalsdirektør: – Vi nytænker intensivområdet

Debatindlæg af Henrik Larsen, hospitalsdirektør, Regionshospital Nordjylland

 

Henrik Larsen. Arkivfoto : Christian Kjeldsen

Vi nytænker intensivområdet
I øjeblikket foregår der en debat i de lokale medier i Thisted og på facebook om intensivafsnittet på sygehuset i Thisted. Der er tale om et internt arbejde om at nytænke intensivbehandlingen i Thisted, så vi kan sikre et robust hospital. Det sker med baggrund i ”Fremtidens Thisted”, som Regionsrådet behandlede og tiltrådte i april 2017.

Intensivområdet er under forandring og diskuteres også nationalt. På flere regionshospitaler opleves en ændring i patientsammensætningen indenfor de meget observations- og intensiv krævende patienter. Det oplever vi også i Thisted, og vi er i øjeblikket ved at undersøge og analysere området nærmere. På sigt vil dette også kunne udfordre uddannelsesvilkår og ikke mindst bevarelse af kernekompetencer blandt personalet, der arbejder med intensivområdet. Derfor er vi i gang med at analysere og nytænke området, så vi kan være på forkant, og dette interne arbejde er over weekenden blevet delt på blandt andet facebook, hvor der verserer en del misforståelser, hvilket jeg beklager, da det ikke kan være i borgernes interesse at blive fejlinformeret, da det skaber utryghed.

Vi foreslår et nyt sengeafsnit
I løbet af foråret 2018 skal der tages stilling til hospitalsledelsens forslag om et nyt sengeafsnit til de mest kritisk og observationskrævende syge patienter på sygehuset, herunder intensivpatienter. Til det arbejde nedsættes en række faglige arbejdsgrupper, som skal komme med anbefalinger til det fremtidige set-up for disse patienter. Det nye sengeafsnit omtaler vi indtil videre ”Observations- og Behandlingsafsnit” med otte sengepladser. Her påtænker vi at samle de mest syge, observations- og behandlingskrævende patienter fra alle husets specialer. I øjeblikket har Regionshospital Nordjylland i Thisted et intensivafsnit med tre senge, men som på andre regionshospitaler oplever vi et fald i antallet af intensive patienter, mens antallet af patienter, der har behov for at være under observation er stigende. Det er baggrunden for, at vi ønsker at nytænke området. Når det interne faglige arbejde er afsluttet, følger en politisk proces, hvor Regionsrådet inddrages.

Ved siden af dette foreslår vi i hospitalsledelsen at samle anæstesi- og intensivområdet i en organisatorisk enhed med fælles ledelse på tværs af hospitalet. Det sker for at skabe faglig robusthed på området – også i fremtiden. Forslaget er i MED høring i øjeblikket, hvor høringsfristen er 5. januar. Herefter behandler Samarbejdsudvalget forslaget om den ny organisering.

Og jeg vil gerne slå fast – det har intet med besparelser at gøre, som nogen har antydet. Og vi har ingen planer om at lukke sygehuset i Thisted.

Foto : Christian Kjeldsen

Forfatter

Related posts

Top