Hold Næssundoverfarten sejlende

Af Jens Otto Madsen, kommunalbestyrelsesmedlem for Enhedslisten i Thisted Kommune
og
Bo Fink, Enhedslistens folketingskandidat i Thisted-kredsen

Næssundfærgen har en lang historie, og den fortjener at overleve – ikke bare af nostalgiske grunde. Med enkle og fornuftige greb kan småfærger som Næssund og Feggesund få meget større betydning som strækninger i det lokale og regionale trafiknet. Det vil derfor efter vores opfattelse være dumt at nedlægge nogen som helst småfærgerute nu.

Hvis en færgerute først en gang er nedlagt, vil den sandsynligvis blive – endog meget – sværere at få genoprettet.
Morsø Kommunalbestyrelse har vedtaget at finde midler til Næssundfærgerutens drift i hvert fald for resten af indeværende år. Bolden er nu spillet over til kommunalbestyrelsen i Thisted Kommune, og her vil Enhedslisten stemme for, at Thisted Kommune ligeledes bevilliger de nødvendige penge (som jo findes i budget 2015!). Det vil giver den nødvendige tid til at arbejde videre med forretningsgrundlaget for Næssundoverfarten.

Regeringen ser ud til at være på vej med et initiativ for færgedriften til de mindre, ikke brofaste danske øer. Det vil i høj grad være velkomment. Men på længere sigt mener vi, at alle småfærger – og ikke bare til de ikke brofaste øer (ø-færgerne) – skal omfattes af regeringens planer. Vi mener alle småfærgerne bør tænkes helt anderledes offensivt ind i trafikpolitikken. Næssundfærgen er en såkaldt genvejsfærge, og samfundet kan spare mange kørte kilometer, meget CO2 og trængsel på de store ruter, hvis trafikken opmuntres til at køre den nærmeste genvej. Eksempelvis vil trafikken fra hele Sydmors, syd for A26 fra Øster Jølby og til og med Nykøbing have kortere vej til Sydthy – blandt andet de store arbejdspladser i Hurup – og videre sydpå, hvis den ledes over Næssund frem for Vildsund. Men aktuelt forbyder alt for høje færgetakster det.

Indenrigsministeren lægger op til at det skal være meget billigere og næsten gratis at sejle til de små øer uden faste broforbindelser. Princippet kaldes ’landvejsprincippet’. Vores holdning er, at Næssundoverfarten også bør opfattes som et stykke landevej og følgelig bør prissættes efter landevejsprincippet.

Men selv om staten skulle komme ind over med et tilskud, vil det også være vigtigt for os fremover at bevare færgens lokale forankring. Vi mener derfor, at omkostningerne ved færgernes drift, inklusive omkostningerne ved indførelse af landevejsprincippet, bør være en delt udgift mellem kommunerne, regionen og staten.

Forfatter

Related posts

Top