Høringssvar kræver ny lokalplan for Sillerslev Havn

Der er indkommet så mange – og mange gode – høringssvar om fremtiden for Sillerslev Havn, at Udvalget for Teknik & Miljø i Morsø Kommune nu indstiller til kommunalbestyrelsen, at man udarbejder en ny lokalplan for området og påny sender forslaget i høring.

Den nye plan indebærer blandt andet, at hele vestmolen inddrages til alene at omfatte erhvervshavn. Vestmolen samt spunsvæg forlænges og nuværende aktiviteter der ikke har relation til erhvervshavnen, får en anden placering.

Samtidig indebærer forslaget, at der sker en reduktion af de påtænkte havneudvidelse til lystsejlere.

Foto : Sejlerne.com

Forfatter

Related posts

Top