Hør nærmere om genetableringen af Tingstrup Sø

På torsdag i denne uge er der mulighed for at få en status på genetableringen af Tingstrup Sø, når Thisted Kommune inviterer til borgermøde.

I august 2018 startede arbejdet på at genetablere søen og genslynge vandløbet Bækken. Formålet med projektet er at fjerne kvælstof, klimasikre Thisted og skabe et bynært rekreativt område.

Til mødet vil du bl.a. høre mere om:
– Anlæggelse af handicapvenlig sti rundt i området.
– Etablering af trampesti langs og på overdrevsskrænter.
– Anlæggelse af træbro, boardwalk, tværs over ådalen.
– Etablering af naturrum/bålhytte
– Opsætning af bænke mv. langs stisystem

– Vi samles i Plantagehuset, Plantagevej 18 i Thisted fra kl. 19 – 21. Vi vil sørge for sodavand, kaffe og kage. Ingen tilmelding er nødvendig, står der i den åbne invitation.

Foto: Thisted Kommune

Forfatter

Related posts

Top