HK’ere kræver dagpengesystemet ændret

Job med løntilskud og jobrotation skal give ret til genoptjening af dagpenge. Desuden skal genoptjeningsperioden være kortere, og dagpengesystemet skal mere effektivt hjælpe ledige i arbejde.

Det mener de midt- og vestjyske HK’ere i en stor medlemsundersøgelse.

Undersøgelsen bygger på en spørgeskemaundersøgelse og en række gruppeinterviews med 4500 HK’ere fra hele landet. De er fra november 2014 til januar 2015 blevet spurgt om, hvilke emner, de mener, at kandidaterne ved det kommende folketingsvalg skal arbejde for. Blandt emnerne, som HK’erne finder vigtige, er dagpengeområdet.

Undersøgelsen viser, at 92 procent af de adspurgte HK’ere i Midt- og Vestjylland mener, at løntilskud og jobrotation også skal give genoptjening af dagpengeretten. Kun to procent er imod.

Når det gælder genoptjeningsperioden, mener 83 procent af de adspurgte midt- og vestjyske HK’ere, at det er vanskeligt at genoptjene retten til dagpenge med et krav på 52 ugers fuldtidsbeskæftigelse. Kun seks procent er helt eller delvist uenige.

Medlemmerne har også skullet svare på, om dagpengesystemet er effektivt, når det handler om at hjælpe ledige tilbage i job. 52 procent af de adspurgte midt- og vestjyske HK’ere finder, at det er det ikke, mens 17 procent synes, det er effektivt.

Når det gælder dagpengeperiodens varighed, mener 27 procent af de adspurgte HK’ere i Midt- og Vestjylland, at en periode på to år er tilstrækkelig til, at man som ledig kan finde job, mens 49 procent er helt eller delvist uenige.

De midt- og vestjyske HK’ere vil altså hellere have en effektiv indsats i ledighedsperioden end en lang dagpengeperiode.

– Undersøgelsen viser med al tydelighed, at der bør ske ændringer af dagpengesystemet. I HK MidtVest opfordrer vi på baggrund af ønskerne fra vores medlemmer folketingskandidaterne til at arbejde for et dagpengesystem, hvor alle kan blive forsikret mod arbejdsløshed, et dagpengesystem, som kun et fåtal mister retten til, og en effektiv indsats i dagpengeperioden, så ledige kommer tilbage i arbejde, siger Karin Østerby, afdelingsformand for HK MidtVest.

Hun peger på, at 133 medlemmer af HK MidtVest i 2014 er faldet ud af dagpengesystemet.

– Havde genoptjeningsperioden været kortere, og havde løntilskud og jobrotation talt med i genoptjeningsretten, ville tallet ikke have været nær så højt. Mange af vores medlemmer har vikariater, men som reglerne er i dag, er de bare for korte til, at de genoptjener retten til dagpenge, forklarer Karin Østerby.

Forfatter

Related posts

Top