Hjemvendt til Thy med succes

Kommunikation har været et gennemgående tema for 29 årige Dorte Toft Pedersen, som er uddannet
professionsbachelor i kommunikation fra Journalisthøjskolen i Aarhus og har opgaver for blandt andre Det
Konservative Folkeparti og fagforeningen Krifa på sit CV.

Siden sin hjemvenden til Thy er der dog kommet mange flere kommunikationsopgaver til, efter at hun
stiftede virksomheden Dorte Toft Kommunikation. For selvom arbejdet ikke var den væsentligste årsag til
hendes hjemvenden, så har hun siden starten som selvstændig kommunikationskonsulent i april 2020 oplevet
stor succes. En succes som ifølge hende selv især har en årsag.

– Netværk er 100% det, der har betydet mest for mig. Især det netværk jeg fik, da jeg flyttede ind hos
kontorfællesskabet Thy & Co, fortæller Dorte Toft Pedersen.
Hun henviser til, at opgaverne for alvor tog fart, da hun valgte at tage imod tilbuddet og fik en plads i Thy
Erhvervsforums kontorfællesskab den 1. august sidste år. Siden er det kun gået en vej med opgaverne, som
nu er blevet så mange, at hun gør sig overvejelser om, hvordan hun kan udvide sin virksomhed.
Men der er også en anden ting, som ifølge Dorte Toft Pedersen måske har haft en betydning for den gode
opstart: Det lokale sammenhold i Thy.
– Jeg tror, at det kan være en fordel at starte virksomhed op i et område som Thy, hvor mange kender
hinanden og ved, at lokal opbakning er vigtig for enhver virksomhed. I Aarhus kan en virksomhed som min
måske godt forsvinde lidt i mængden.

Selvom lysten og viljen til at skabe sit eget job bestemt har haft betydning, så var det primært familien og
vennerne, der var den direkte årsag til Dorte Toft Pedersens tilbagevenden til Thy.
Netop spørgsmålet om, hvad der skal få unge thyboer hjem, var emnet for en undersøgelse, som Dorte Toft
Pedersen gennemførte som et led i sin uddannelse sammen med studiekammerat og veninde Louise Hove
Sørensen. Undersøgelsen blev foretaget i 2017 blandt hundredvis af unge thyboer bosiddende i Aalborg og
Aarhus, og den ledte senere til, at man etablerede netværkene Klub Thy Aalborg og Aarhus med de to
kvinder som netværksfacilitatorer. I undersøgelsen blev først og fremmest job og netværk fremhævet som
vigtigste forudsætninger for en hjemvenden.

Kigger man isoleret på jobmulighederne i Thy vil de fleste blive positivt overraskede over omfanget. Ikke
alene er der ca. 1.700 aktive virksomheder i Thy, der er også gode muligheder for at bruge sine nyvundne
kompetencer og gøre som Dorte Toft Pedersen og opbygge sin egen virksomhed.
I forhold til andelen af unge, der vender hjem til Thy, ligger Thisted Kommune med 15,5% lidt over
landsgennemsnittet på 14% ifølge en netop offentliggjort analyse foretaget af Momentum.

Foto: Pressefoto

Forfatter
Top