Hjemmeplejen Limfjord er begæret konkurs

Hjemmeplejen Limfjord i Jeberg i Salling er i dag begæret konkurs, fordi medarbejderne ikke har fået løn. Konkursbegæring kommer fra FOAs side, der i flere dage har håbet på, at virksomhedens ejer fandt en løsning på de manglende lønudbetalinger.

– Vi har ingen anden udvej end at begære virksomheden konkurs, for medarbejdere skal betale husleje og have mad på bordet. FOA anerkender, at virksomhedens ejer kæmper for at redde virksomheden og skaffe pengene, men der er snart gået en uge, siden lønnen burde være indbetalt. Skulle det lykkes at skaffe pengene – og det håber vi alle på – så kan ejeren møde op i skifteretten og betale, siger forbundsformand i FOA, Dennis Kristensen.

Den private virksomhed varetager plejen for et stort antal borgere i Skive Kommune. Virksomheden har omkring 60 ansatte. Mindst 34 FOA-medlemmer mangler løn. Det drejer sig tilsammen om et beløb på over 900.000.

FOA går nu i gang med at tilbyde medlemmerne et lån, indtil deres tilgodehavender kan udbetales via Lønmodtagernes Garantifond. Dennis Kristensen kalder på handling:

– Der er nødt til at ske noget på dette område. Kommunerne bliver nødt til at blive bedre til at sikre forsyningssikkerheden. Vi vil opfordre Kommunernes Landsforening og regeringen til sammen med os at lave en undersøgelse af, hvorfor nogle kommuner – nogle endda flere gange – bliver ramt, mens andre tilsyneladende går fri. Det kan handle om de forskellige udbudspolitikker og om de krav, som den enkelte kommune vælger at stille til de private virksomheder. Vi skylder de ældre og de ansatte i både virksomhederne og kommunerne, som hele tiden skal stå på spring for med timers varsel at tage over, at der bliver gjort alt, hvad der er muligt for at forebygge konkursrisikoen, siger Dennis Kristensen.

Det har trods gentagne forsøg er det ikke lykkedes at få information om, hvad Skive Kommune vil gøre i sagen.

 

Forfatter

Related posts

Top