Her kommer den nye asfalt til at ligge på Mors

Udvalget for Teknik og Miljø på Mors har nu vedtaget en prioritering af de ekstra penge til asfalt ,man fik til rådighed i 2017 og har ligeledes foretaget en foreløbig prioritering af de afsatte asfaltpenge i 2018.

Udvalgsformand Meiner Nørgaard er glad for, at man i resten af 2017 og i 2018 har mulighed for at prioritere 21,5 mio. kroner til
asfaltbelægninger og sporudbedringer af øens veje.

– Derved bevares vores vejkapital og det er jo en daglig glæde for vores lokale befolkning og turisterne. Vi er godt klar over, at der kunne bruges flere penge på området, da vi selvfølgelig ikke kan ordne alle veje her og nu. Men jeg er glad for vi alle er enige om denne store prioritering, siger Udvalgsformand Meiner Nørgaard.

Foto : Christian Kjeldsen

Her kommer den megen asfalt i 2017
Følgende veje på landet får nyt slidlag i 2017: Feggesundvej(den sidste del inden færgelejet), Lyngbro, en del af Gammel Færgevej, Stenhøjvej, Brogaardsvej, Gyldagervej, Fredsøvej, Kongehøjvej, den nordlige del af Bårupvej, Nørvej, Redstedvej, Salgerhøjvej, Læsbjerg, Strandgaden, Mejerivej, en del af Kr. Koldsvej og Hvidagre.

Dele af følgende veje får sporopretninger i 2017:  Vestmorsvej, Nordmorsvej, Asselsvej, Limfjordsvej, Præstbrovej, Tinghøjvej, Staghøjvej, Nissedalsvej ,den vestlige del af Kr. Koldsvej, Rolighedsvej, Peterslundvej, Sandholmen, Lervænget, Svinget, Bolvej, Søndermarken, sydlige del af Gl. Landevej, Hjordvej, Gl. Vodstrupvej, Hanstholmvej, Nørre Dråbyvej, Ilkjæret, Hejlskovsving, Højskolevej, Lergravsvej, Helvigsvej, Hovvej og Ullerupmark.

Derudover er tidligere disponeret asfalt til følgende veje i 2017: Næssundvej igennem Vils og Hvidbjerg, M.C. Holmsgade, Skovgade, Skovvej, Skolegade og Landkæret øst.

Foto: Thomas Gaardsmand

Og disse veje prioriteres i 2018
Følgende veje i Nykøbing og Øster Jølby får nyt slidlag i 2018: Duevej, Soelbergsvej, Dueholmgade, Emilievej, Fyrvejen, Syrenvej(fra Gyvelvej), Tranevej, Ole Rømersvej, Fasanvej, Tingvej incl. nyt fortov, Faarupparken,  Søndervej, Ansgarvej, Vesterled, Bakken, Engen.

Derudover er der afsat penge til renoveringer i Fuglekvarteret i forbindelse med kloakering, renovering af vej og fortov på Rørsangervej, en ny vej mellem Nordmorsvej og Fårtoftvej, en hævet flade i krydset Brobækvej/Rebslagervej (trafiksikkerhed), kanaliseringsanlæg (svingbane) på Limfjordsvej ved ind-/udkørslen ved EUC Nordvest/gymnasium/teatret.

– Udover disse mange anlægsarbejder har vi, ligesom vi plejer, også penge afsat på driftskontoen, til bla. lapning af huller og andre opståede skader, slår Meiner Nørgaard fast,

Forfatter

Related posts

Top