Her er Radikale Venstres kandidater

– Vi er nu klar med vores liste.

Sådan indleder Jette Jepsen, spidskandidat for Radikale Venstre på Mors, en pressemeddelelse efter partiet tidligere på ugen afholdte opstillingsmøde.

På mødet blev valgprogrammet foruden kandidaterne præsenteret.

På listen står Jette Jepsen som spidskandidat øverst. Herefter følger Lars Bo Majgaard, Gyrithe Stilling og Bo Fink, som stiller op til regionsrådsvalget.

– Vi har lavet vores liste til stemmesedlen, men det er vælgerne, der bestemmer, hvem der kommer ind, idet kandidaterne er sideordnet opstillet til valget.

Radikale Venstre har ikke været at finde på stemmesedlen på Mors siden 2005. Partiet er dog repræsenteret i kommunalbestyrelsen i dag, fordi Jette Jepsen cirka halvvejs igennem den igangværende valgperiode hoppede fra Venstre til Radikale Venstre.

– Vi er så klar til at arbejde for Radikale værdier i kommunalbestyrelsen, og derfor stiller vi vores mandater til rådighed for vælgerne på Mors, fortæller hun.

– Vi har brugt meget tid på at snakke politik det sidste år, og har fået lavet et valgprogram, der er bygget op om FN’s Verdensmål for en bæredygtig udvikling. Vi bygger videre på de mærkesager som Radikale Venstre har kæmpet for i denne periode i kommunalbestyrelsen: Mere og bedre natur, stop for brug af sprøjtegift på kommunale arealer, flere cykelstier og vandrestier, arbejde for tidlig indsats for vores børn og unges udvikling, trivsel og sundhed, samt daginstitutioner og skolerne på Mors.

Desuden står er bosætning højt på dagsordenen, både i Nykøbing, men ikke mindst i landsbyerne og det åbne land, tilføjer Jette Jepsen.

– Vi har ikke lukket listen, så hvis man får lyst er man velkommen med på holdet, slutter hun.

Forfatter

Related posts

Top