Her er den nye bestyrelse for Hanstholm Fyr

Der er kommet ny bestyrelse for Det Nordatlantiske Fyr i Hanstholm.

Den nye bestyrelse er kommet på plads efter Thisted Kommune i slutningen af maj måned godkendte de nye vedtægter for Det Nordatlantiske Fyr i Hanstholm med virkning fra den 1. juni.

Bestyrelsen har fået følgende sammensætning:

Finn Jorsal, udpeget af bestyrelsen, formand

Pernille Krag Lindhardt, udpeget af bestyrelsen, kasserer

Lene Larsen, udpeget af Hanstholm Fyr’s Støtteforening, sekretær

Grethe Mejlgaard, udpeget af Nationalpark Thy

Bernt Petersen, udpeget af Kunstforeningen Det Ny Kastet

Mai Manaa, udpeget af Thy Turistforening

Charlotte Boje Andersen, udpeget af Museum Thy, næstformand

Ida Pedersen, udpeget af Kommunalbestyrelsen i Thisted Kommune

Martin Kondrup, tilforordnet bestyrelsen uden stemmeret som repræsentant for Kulturforvaltningen i Thisted Kommune.

Arkivfoto

 

 

Forfatter

Related posts

Top