Hellere til Viborg end Thisted hvis der ikke er læger nok

Af Henning Sørensen
Kommunalbestyrelsesmedlem og Socialudvalgsformand (V)
Henning Sørensen
Nykøbing

Det er meget betænkeligt, at socialdemokratiske regionsrådsmedlemmer med Ulla Astmann i spidsen i forbindelse med akutfunktionen på Thisted Sygehus udtaler, at det ikke er sikkert, at der fremover kan forventes akutmodtagelse til de patient-kategorier, som kan modtages i dag. Bente Bang begynder at antyde, at det er kommunernes problem med undskyldning om manglende bosætningsmuligheder, skoler og mangel på arbejde til ægtefæller, mens andre af S-medlemmer i området er fuldstændig tavse om sygehusets fremtid.

På Mors har vi bosætningsmuligheder næsten over alt på øen. Vi har 4 kommuneskoler og derforuden 7 friskoler, handelsskole og gymnasium. Vi har et stort og alsidigt erhvervsliv, som ofte higer efter arbejdskraft, også fra nogen med en høj uddannelse. Det er under et år siden, at man lukkede sygehuset i Nykøbing, her blev der givet udtryk for at alt skulle samles i Thisted for at udnytte lægerne bedre. Nu må regionsrådet jo foranledige, at der trækkes nogle læger til Thisted fra de sygehuse, hvor man ikke har akutmodtagelse i dag, så man kan leve op til egen beslutning om 3 velfungerende akutmodtagelser.

Jeg kan kun som borger på Mors sige, at ellers må vi jo – når der opstår akutte situationer – køres til Viborg, hvor der kun er 60 km mod 120 til Ålborg og endnu længere til Hjørring. Det må som minimum være rimelig med lige mulighed for hjælp i en akut situation, uanset om man bor på Mors eller man bor i Fjerritslev.

Der skal under ingen omstændighed stilles spørgsmål til, hvem der i dag har ansvaret, det er regionsrådet. Hvis ikke regionsrådet kan løfte ansvaret med 3 velfungerende akutmodtagelser i regionen og få dem til at fungere, stiller jeg spørgsmål ved, om rådet fortsat har en berettigelse.

Forfatter

Related posts

Top