Helhedsplan på børne- og ungeområdet

Læserbrev af Chris Dahl, KV21-kandidat for Venstre på Mors.

Vores børn og unge har fyldt en hel del i valgkampen, hvor sætninger som ”børnene er vores fremtid” og ”det gode børneliv” står skarpt på valgmateriale eller i læserbreve. Jeg er helt enig i begge sætninger og betydningen af dem, og jeg vil arbejde for at vi sætter strøm til ordene og lægger konkret handling bagved.

Jeg ønsker en skole hvor det er det enkelte barns trivsel, der er drivkraften. Dagtilbud med trygge rammer. En tidlig indsats og specialiserede tilbud, der sikrer børn med særlige behov, de bedste forudsætninger for at lykkedes, ikke kun i deres opvækst, men også senere i livet.

Hvis jeg får mulighed for det, vil jeg arbejde for en helhedsplan på børne- og ungeområdet, en plan der beskriver hvad man kan forvente igennem sin opvækst på Mors. Vi skal ind og se på alle de tilbud og indsatser der er på 0-18 års-området, så vi ser alle afdelinger, skoler og dagtilbud under ét. Det er her vi kan blive kloge på hvad vi i Morsø Kommune gør rigtig godt, og hvad vi kan blive endnu bedre til.

Det er i samarbejde med medarbejdere, forældre og brugerne selv, vi skal definere hvad det gode børneliv og ungdomsliv på Mors er. Det er her vi skal sætte kvalitetstandarden for vores almen- og specialtilbud og sikre at ressourcerne på hele området er udnyttet bedst muligt, for Sundhedsplejen, PPR, børnehaverne eller skolerne kan ikke hver især løfte hele 0-18 års-området, men det kan de i fællesskab.

 

 

 

 

Forfatter
Tags

Related posts

Top