Hele to nye hovedforløb på EUD og EUX Business

EUC Nordvest blev i august godkendt til at udbyde hovedforløb inden for henholdsvis Detail og Kontor. Det betyder, at skolens elever fremover vil kunne tage hele deres detail- eller kontoruddannelse lokalt. De første to hold er netop startet op, og tilslutningen er god.

De nye hovedforløb er kommet godt fra start, idet der i indeværende måned er startet fire detailelever og seks kontorelever på de nye hovedforløb. Derudover er der allerede nu kommet tilmeldinger ind til skoleophold i det nye år.

– Der har været stor efterspørgsel på hovedforløbene både fra elevernes side, men bestemt også fra de lokale virksomheders side, og vi oplever stor opbakning fra begge parter. 10 elever er startet i hovedforløb her i november, og de lokale virksomheder har kvitteret med at etablere de nødvendige praktikpladser, så vi har bestemt fået en rigtig god opstart, lyder det fra afdelingsleder Anne Mose fra EUD og EUX Business på EUC Nordvest.

Nærhedsprincippet løfter kvaliteten
Ud over at det bliver væsentlig lettere for både elever og praktikvirksomheder, at eleverne ikke længere skal køre langt væk for at komme på skoleophold, så giver det lokale tilhørsforhold også andre åbenlyse fordele.

– Jeg tror, der kommer til at give en helt anden kvalitet og dynamik i uddannelsesforløbet, når vi kan holde det lokalt. Vi kender virksomhederne i vores område og er i løbende dialog med dem, og det gør det langt lettere for os at målrette undervisningen, så den relaterer til elevernes hverdag i praktikvirksomhederne. Der er heller ingen tvivl om, at det gør det langt nemmere at føre den gode og nære dialog mellem os og praktikvirksomhederne, når vi hurtigt kan stikke hovederne sammen og mødes face-to-face, hvis der er noget, der skal vendes, slutter Anne Mose.

Foto : EUC NordVest

Forfatter

Related posts

Top