Hawet hviler aldrig…

Af Peter Skriver Nielsen
Kommunalrådspolitikker Kandidat (A), Thisted Kommune
Hawet hviler aldrig… Det gør vi Socialdemokrater heller ikke, vi brugte en kold lørdag eftermiddag sammen med Simon Kollerup og Hans Erik Nørgaard helt ude på kanten ved Høfte 96 i Agger.
Hans Erik Nørgaard der måske er den der ved allermest om kysten og sikringen i og omkring Agger, gav os fire kandidater Bente Bang, Henning Holm, Poul Erik Thyland og mig selv Peter Skriver Nielsen, samt folketingsmedlem Simon Kollerup, en god historisk gennemgang, og ikke mindst hans og befolkningens bud på hvor galt det står til pt.
Ved selvsyn så vi hvordan havet har spist sig ind her ved høfte 96 i Agger, og hvor lidt der måske skal til før der er tale om et decideret gennembrud med stor risiko for miljøet i og omkring Flade sø, hvor ikke mindst fiskearten Sandart der er en ferskvandsfisk kan være alvorlig truet.
Derfor er der akut behov for, at vi får styrket kystsikring nu, udtalte Simon Kollerup, og vi Socialdemokrater mener at Staten skal spille en større rolle end tilfældet er nu.
Vi kandidater ser gerne den nuværende fællesaftale udvidet så den dækker hele kyststrækningen i Thisted kommune, og selvfølgelig at staten spytter mere i kassen til formålet, det er jo ikke bare her i Agger det står skidt til.
Både i Lyngby og ikke mindst i Lild Strand på det sidste har vi set …… at havet aldrig hviler.
Forfatter

Related posts

Top