Havneudvidelsen i Hanstholm starter på onsdag

Efter 10 års tilløb står Hanstholm Havn nu over for at skulle igangsætte den længe ventede havneudvidelse til mere end 500 millioner kroner. Det står fast efter, at byrådet i Thisted Kommune nu enstemmigt har godkendt havneudvidelsen og den vindende totalentreprenør på projektet. I den anledning inviterer Thisted Kommune og Hanstholm Havn borgere, presse og andre interesserede til borgermøde den 7. november kl. 17 på Montra Hotel Hanstholm.

Her vil vinderen af udbuddet blive offentliggjort, og der vil være mulighed for at stille spørgsmål til borgmester Lene Kjelgaard Jensen, Hanstholm Havn, Rambøll, der er havnens rådgiver, samt vinderen af projektet, der vil strække sig over de kommende tre år. I forbindelse med borgermødet vil der også ske en offentlig kontraktunderskrivning.

Udbuddet, der er et såkaldt udbud med forhandling, blev igangsat i starten af februar 2017, og otte konsortier ansøgte om at blive prækvalificeret. I slutningen af marts blev feltet reduceret til fem på baggrund af en detaljeret gennemgang af de enkelte konsortiers økonomi, erfaring med tilsvarende projekter, udstyr mv.

De generelle rammer for projektet har været givet på forhånd, men de deltagende konsortier har haft mulighed for at foreslå optimeringer af designet. Der er tale om et særdeles komplekst ingeniørprojekt af en skala, der allerede har vakt opsigt på europæisk plan.

– Vi har sammen med Rambøll været gennem en god proces, hvor alt er forløbet efter planen, og det føles godt at være nået dertil, hvor vi kan offentliggøre vores samarbejdspartner på projektet. Det har været et stærkt felt, for udbuddet har tiltrukket nogle af Europas dygtigste entreprenører, og både bestyrelse og ledelse er generelt meget tilfredse med processen og dialogen med entreprenørerne, siger bestyrelsesformand Martin Vestergaard.

Martin Vestergaard, formand for Hanstholm Havn. Foto : Bascon

Havnen ser frem til at få byggeriet sat i gang
De har ventet mange år på udvidelsen på Hanstholm Havn, og mange skeptikere kan nu ånde lettet op med udsigten til første spadestik på onsdag.

– Denne udvidelse har været længe ventet i Hanstholm og blandt vores forskellige danske og internationale kunder og samarbejdspartnere. Der er et meget stort behov for udbygningen af havnen, og det behov vil kun vokse sig større i de kommende år. Der sker i øjeblikket en særdeles positiv udvikling hos både erhvervsfiskere og fiskeindustri i Hanstholm, og der er ingen tvivl om, at vi med udvidelsen dels kan skabe vækst hos de eksisterende virksomheder i området, dels tiltrække nye virksomheder, der også vil efterspørge lokal arbejdskraft, siger Niels Clemensen, direktør for Hanstholm Havn.

Allerede dagen efter offentliggørelsen tager havnen og entreprenøren første spadestik til den store havneudvidelse. Onsdag den 8. november kl. 15.30 er der planlagt første spadestik på området ved Sildegade øst for den eksisterende havn, hvor de nye baglandsarealer skal etableres. Her deltager miljøminister Esben Lunde Larsen i sin egenskab af ansvarlig for Kystdirektoratet, der hører under Miljøministeriets ressortområde.

Dermed indledes byggeriet tidligere end planlagt. Oprindeligt var første spadestik planlagt til foråret 2018, men nu bliver byggeriet altså indledt allerede i indeværende år.

Når havneudvidelsen står færdig – efter planen i 2020 – vil den nye, forbedrede havn beskæftige yderligere 450 personer. Havnen beskæftiger i dag ca. 600 personer. Herudover anslås det, at ca. 1.000 personer i området er indirekte beskæftiget ved havnens aktiviteter.

Forfatter

Related posts

Top