Hanstholm vil være stærkest på service

De mange virksomheder på og omkring Hanstholm Havn var igår samlet til et opstartsmøde i en nystartet serviceklynge, som skal fokusere på at skabe øget vækst og forretning i den kommende tid, hvor den forestående, omfattende havneudvidelse åbner nye potentialer og sætter spotlys på Hanstholm Havn.

Målene med at samle erhvervet i et netværk er bl.a. at styrke havnens samlede profil udadtil og at sikre mere samarbejde og inspiration på tværs. Ved gårsdagens møde blev der bl.a. sat spot på eksisterende og kommende rekrutteringsudfordringer og udvekslet erfaringer med det eksisterende maritime netværk omkring Frederikshavn.

Med sin attraktive placering med kort afstand til Nordsøen og tæt ved store populationer af både tobis og konsumfisk er Hanstholm Havn et af dansk fiskeris største aktiver, og den position bliver cementeret med den forestående havneudvidelse, der også omfatter mere dybde i indsejlingen til havnen. Det vil give større fartøjer end i dag mulighed for at benytte Hanstholm Havn, og de planlagte infrastrukturforbedringer skaber dermed et markant potentiale for udvidelse af serviceområdet, som forventes at vokse med fiskeriet. Også på fragtsiden åbner havneudvidelsen potentialer for vækst på serviceområdet for godstransport.

Kapaciteten og udbuddet af serviceydelser som fx smedevirksomhed, auktion og forarbejdning af fisk skal derfor forberedes, så Hanstholm Havn kan følge med efterspørgslen, dels på ydelser relateret til fiskeriet, som i dag er havnens største forretningsområde, dels til fragt- og godstransport:

– Målene med at starte et klyngesamarbejde mellem virksomhederne på havnen er at synliggøre virksomhedernes særlige ydelser og kompetencer, at udveksle og realisere idéer, der kan bidrage til at styrke og forbedre aktiviteter på og omkring havnen og simpelthen sikre, at vi er gearet til den nye og øgede aktivitet, som vi forventer i forbindelse med havneudvidelsen og de forbedringer og optimeringer, der også kommer til at ske, forklarer havnedirektør Niels Clemensen.

– Vi kommer til at arbejde bredt for at forbedre virksomhedernes position på shipping og transport såvel som fiskeri og service til fiskerierhvervet, og hovedformålet er at styrke de maritime servicefunktioner over for skibe og rederier.

Hanstholm Havn er primus motor på det nyetablerede klyngesamarbejde, men også Thy Erhvervsforum, Thisted Kommune og det maritime brancheudviklingscenter MARCOD bakker op og var medværter ved arrangementet i Hanstholm i går.

Forfatter

Related posts

Top