Hanstholm Havn skal have egen Task Force

Udvidelsen af Hanstholm Havns skal udnyttes bedst muligt til at tiltrække nye virksomheder og aktivitet til havnen og Hanstholm som helhed.

Havnen har allerede selv taget et mindre skridt ved at planlægge og gennemføre et salgsarrangement i Oslo senere på året.

Men Hanstholm Havn, Thy Erhvervsforum og Thisted Kommune ønsker imidlertid at arbejde med en flerårig fælles indsats for at tiltrække virksomheder, sikre tilstrækkelig arbejdskraft, forsyningsstruktur og infrastruktur, forhåndsdialog med virksomhederne om behovet for miljøtilladelser mm.

Oprettelse af Task Force
Man ønsker derfor at oprette en Task Force; en stærk tværgående projektorganisation, som suppleres af andre delprojekter, der også bidrager til vækst og arbejdspladser i Hanstholm.

Derfor er Thisted Kommune blevet søgt om i alt 900.000 kroner fordel ligeligt ud over perioden 2018-2020.

Ansøgningen vil blive drøftet på tirsdagens kommunalbestyrelsesmøde.

Foto: Hanstholm havn

Forfatter

Related posts

Top