Hanstholm Havn politianmelder bortvist salgschef

En juridisk undersøgelse i sagen om den bortviste salgschef på Hanstholm Havn er nu afsluttet og har ført til øjeblikkelig politianmeldelse. Hanstholm Havn har samtidig varslet påbud mod både den tiltalte og Hirtshals Havn.

Mandag den 4. januar 2021 havde Steen Harding Hintze første arbejdsdag som salgschef på Hanstholm Havn. Bare 27 dage efter, søndag den 31. januar, opsiger han sin stilling for i stedet at blive ansat hos konkurrenten Hirtshals Havn. Den nu bortviste salgschef er i den korte ansættelsesperiode blevet inddraget i alle strategiske processer og overvejelser, idet Hanstholm Havn er godt i gang med at implementere en ny vækststrategi for de kommende år.

Hanstholm Havn iværksatte derfor den førnævnte juridiske undersøgelse for at sikre, at de fortrolige strategiske oplysninger ikke var blevet lækket til 3. part, og det er resultatet af denne undersøgelse, der nu har ført til en øjeblikkelig politianmeldelse til Midt- og Vestjyllands Politi:

– Vi har i samråd med vores advokat, arbejdsretsekspert Søren Ole Nielsen fra DAHL, undersøgt sagen. Hanstholm Havn har blandt andet foretaget en gennemgang af den bortviste medarbejders firmacomputer og kan konstatere, at der er videresendt fortrolige dokumenter til en privat Gmail-adresse. Dokumenterne omfatter blandt andet havnens udvikling, økonomi og strategi samt en række interne og fortrolige notater. Vi frygter derfor, at den bortviste medarbejder har foretaget en metodisk tilegnelse og kopiering af havnens forretningshemmeligheder med henblik på at kunne anvende dem i sin nye stilling hos en konkurrerende virksomhed. Dette er ifølge vores advokat en klar overtrædelse af Lov om forretningshemmeligheder § 4 og dermed strafbart, forklarer Hanstholm Havns direktør, Nils Skeby.

Nils Skeby, direktør for Hanstholm Havn. Pressefoto

Følsomme oplysninger
Nils Skeby bemærker supplerende, at det er en skærpende omstændighed, at en del af de oplysninger, som den bortviste salgschef har indsamlet og videresendt, vedrører særdeles følsomme oplysninger såsom nyskabelser inden for havne, der kan anvendes i igangværende og fremtidige tilbudsprocesser, hvor Hanstholm Havn og Hirtshals Havn kan være potentielle eller aktuelle konkurrenter.

Det er desuden kommet frem, at forhandlingerne mellem den bortviste salgschef og Hirtshals Havn er foregået allerede sidste år, og Hanstholm Havn frygter derfor, at den korte ansættelse har været proforma med henblik på at tilegne sig værdifuld viden:

– Vi er dybt rystede over forløbet og er af hensyn til vores ejere og investorer nødsaget til at involvere myndighederne. Hanstholm Havn står over for betydelige investeringer i de kommende år, og vi har brugt mange ressourcer på at tilegne os den nødvendige viden og at lægge en ambitiøs strategi. Vi frygter, at den nu er i hænderne på en af vores konkurrenter, siger Nils Skeby og fortsætter:

– Både Hanstholm Havn og Hirtshals Havn er kommunalt ejede, og man kan derfor tænke, at vi ikke bør se os som konkurrenter. Men her er det vigtigt at forstå, at vi også repræsenterer et stort antal privatejede virksomheder, der har valgt at bakke op om og investere i vores fremtidige vækst, og det er klart, at vi skal være med til at beskytte disse investeringer.

Hanstholm Havn har udover anmeldelsen til Midt- og Vestjyllands Politi sendt et brev til Hirtshals Havn, hvori der tages forbehold for at søge forbud eller påbud nedlagt mod både den bortviste salgschef og Hirtshals Havn. I brevet tages desuden forbehold for et erstatningskrav gældende mod både den tidligere medarbejder og Hirtshals Havn.

Derudover har Hanstholm Havn bedt om en ubetinget og utvetydig bekræftelse på, at alle de videresendte dokumenter vil blive slettet og destrueret

Forfatter

Related posts

Top