Hanstholm Havn går stor fremtid i møde

Hanstholm Havn går en stor og lys fremtid i møde og det skyldes ikke mindst den kommende havneudvidelse, der skal gøre havnen til Europas førende konsumfiskerihavn.

Det slog havnen formand Martin Vestergaard fast, da holdt tale ved den officielle jubilæumsfrokost på Montra Hotel Hanstholm.

– Det er måske ikke særlig nordjysk at have store ambitioner, men det tillader vi os at have på Hanstholm Havns vegne. Vi mener nemlig, at der er et stort udviklingspotentiale til stede, og at tiden er gunstig for nye investeringer og nye forretningstiltag. Konkret har vi et mål om at være Europas førende konsumfiskerihavn. Den ambition er vi heldigvis mange om at løfte – for det er et mål, som vi kun kan nå i fællesskab, sagde Martin Vestergaard.

Han pegede på, at netop fællesskabet er en vigtig nøgle til havnens og Hanstholms fremtidige succes.

– Det er en af årsagerne til, at Hanstholm Havn i samarbejde med havnens mange dygtige virksomheder har indgået et klyngesamarbejde, der skal sikre, at vi får det bedste ud af alle de tilgængelige ressourcer, sagde Martin Vestergaard.

Samarbejde er vejen frem
Klyngen består både af virksomheder, der fungerer som serviceled til fiskeriet og til shippingssektoren, og af virksomheder med tilknytning til transport- og logistikområdet.

– Sammen vil vi skabe mere forretning og mere vækst ved at fokusere på potentialer og muligheder. Kapaciteten, udbuddet og arten af serviceydelser, der tilbydes på havnen, skal udvikles, så vi kan følge med efterspørgslen i fremtiden. Det vil vi hjælpe hinanden med og samtidig udveksle idéer til forbedringer og optimeringer til gavn for os alle. Hanstholm Havn kan kun blomstre, hvis hele erhvervslivet på havnen blomstrer, sagde Martin Vestergaard.

Han pegede på, at med udvidelsen får Hanstholm Havn nye faciliteter og rammer som gør det muligt for erhvervslivet at blomstre.

– Her taler jeg bl.a. om flere og andre aktiviteter i forbindelse med fiskeriet – fx aktiviteter inden for forædlingsindustri og akvakultur. Udvidelsen af Havnen vil gøre det muligt at skabe vækst og arbejdspladser i Hanstholm. Men vi har faktisk også mulighed for at bidrage til, at dansk fødevareproduktion er bæredygtig og fremtidssikret. Fisk – hvad enten den er fisket op af havet eller frembragt ved bæredygtig akvakultur – er en både sund og velsmagende fødevare. Vi har derfor en helt fantastisk råvare liggende ”lige ude i baghaven”, sagde Martin Vestergaard.

Foto : TV MidtVest

Forventer øget efterspørgsel efter fødevarer
Fødevarer er en grundpille i verdensøkonomien, det er en knap ressource som vi i Danmark skal holde fast i og være førende inden for. Det er der bred politisk opabkning til i Folketinget.

– Vi forventer, at efterspørgslen på sunde fødevarer, der er produceret på en dyreetisk og miljømæssigt forsvarlig måde, vil fortsætte med at stige. Godstransport er også en væsentlig del af havnens eksistensgrundlag, som vi ser et stort potentiale i fremtiden. Mængderne af gods, hvad enten der er tale om råvarer, byggematerialer, fødevarer eller noget helt fjerde, bliver ikke mindre, sagde Martin Vestergaard,

Thisted Kommune har en ambition om at være 100 % selvforsynende med el fra vedvarende energikilder.

– Og det vil vi gerne være med til at bakke op om. Derfor er det naturligt, at der skal stå vindmøller her, hvor vi til overflod har adgang til vinden som en ressource, sagde han.

Valg af totalentreprenør lige om hjørnet
Fokus for havnebestyrelsen lige her og nu er, at få skrevet en kontrakt med en totalentreprenør, få taget det første spadestik og komme i gang med havneudvidelsen.

– Vi inviterer havnens virksomheder til at være en del af de nye arealer og vi søger også samtidig at tiltrække nye. Vi ser frem til at få landet nogle flere fisk og få noget mere gods over kajen, og noget mere vind i møllerne. Vi tror på synergieffekterne og på udviklingsmulighederne og ser frem til en spændende, fremgangsrig og succesfuld fremtid for Hanstholm Havn, sluttede Martin Vestergaard.

Foto : Bascon

 

Forfatter

Related posts

Top