Hanstholm Havn er vigtig for hele Thisted Kommune

Hanstholm Havn er ikke bare vigtig for Hanstholm by – men for hele Thisted Kommune. Det slog borgmester Lene Kjelgaard Jensen (C) fast i sin åbningstale i formiddag, da statskuddet lød til 50 års jubilæet for havnen.

Og det skete med Statsminister Lars Løkke Rasmussen ogMinister for Fiskeri, ligestilling og nordisk samarbejde Karen Elleman på forreste række.

– Hanstholm Havn har fra den påbegyndte etablering i 1960, og særligt siden indvielsen for 50 år siden udviklet sig fra et lille beskedent fiskerleje til en topprofessionel erhvervshavn, der har uvurderlig betydning for økonomi og arbejdsmarked i hele vores kommune. Derfor vil jeg også gerne ønske et stort tillykke med dagen, til både havn, by og kommune, sagde Lene Kjelgaard Jensen.

Lang vej fra småhavn til moderne storhavn
I 1917 besluttede Rigsdagen, at der skulle etableres en havn på stedet; men der var langt fra beslutning til handling. Økonomien var stram, og projektet havde trange kår. Bedre blev det ikke, da Anden Verdenskrig blokerede for et havnebyggeri.

I stedet satte besættelsesmagten alt ind på at bygge et befæstningsanlæg, som skulle bidrage til at kontrollere indsejlingen gennem Skagerrak. Beboerne i området blev i stor stil tvangsflyttet, og kunne først vende tilbage lang tid efter krigens afslutning.

Først i 1955 besluttede Folketinget endeligt, at havnen kunne bygges. Byggeriet påbegyndtes i 1960, og syv år senere kunne Kong Frederik IX indvie havnen – om end den først stod helt færdig i 1970.

I 2001 ændrede Hanstholm Havn status fra at være en statshavn til at være en kommunal selvstyrehavn – selvom ydermolerne fortsat er statslig ejendom.

Efterfølgende har Hanstholm Havn og Thisted Kommune haft et skarpt fokus på at rationalisere havnedriften, sådan at der kunne skabes et økonomisk fundament for havnens egne indledende investeringer. Sideløbende er udvidelsesplanerne i den grad blevet gennemarbejdede og trimmede – faktisk så meget, at Thisted Kommunalbestyrelse står samlet om en bevilling af en kommunal lånegaranti på intet mindre end 525 mio. kr.

Orden i butikken baggrund for havneudvidelse
Kombinationen af en professionel bestyrelse, en veldrevet havn, en tydelig kommunal ejer-strategi samt et yderst velfunderet udvidelsesgrundlag har sikret en bredt forankret opbakning til udvidelsesprojektet.

– Jeg tør godt konstatere, at der er tale om et decideret nybrud i Thisted Kommune. Båndet til staten er ingenlunde kappet; men Thisted Kommune og Hanstholm Havn har i den grad selv sat sig i spidsen for egen udvikling og fremdrift. Men det er vigtigt for mig at understrege, at vi også fremover er afhængige af et stærkt samarbejde med staten. Vi har løbende arbejdet på at gøde dette samarbejde, blandt andet ved at huse det nationale testcenter for store vindmøller ved Østerild samt det nationale testcenter for bølgeenergi, DanWEC – begge aktiviteter, som på hver sin måde understøtter både statslige interesser og havneaktiviteter, sagde Lene Kjelgaard Jensen.

Hun rettede en direkte appel til regeringen om, at staten tog sin del af ansvaret idet man ejer ydermolerne, der i den grad trænger til renovering.

– Der er behov for – og en markant forhåbning om – at de statsligt ejede ydermoler – bringes i en stand, der matcher det store udvidelsesprojekt. Dernæst er det af største vigtighed, at stat, havn og kommune sammen bearbejder den baglands-infrastruktur, der er en forudsætning for at stå stærk i den internationale konkurrence, sagde borgmesteren.

Unikt erhvervssamarbejde giver succes
Borgmesteren fremhævede også, at Hanstholm i dag har en – i europæisk sammenhæng – ganske unik erhvervsklynge, der genererer omkring 1.600 arbejdspladser – Danmarks førende konsumfiskerihavn. Havnens beliggenhed, og i en europæisk sammenhæng udtalt faglig specialisering, udgør et perfekt match med konsumfiskeriet.

– Havnen huser landets største og Europas tredjestørste fiskeauktion med en omsætning på over 730 mio. kroner i 2016. Havnen rummer et stærkt netværk inden for fiskeforarbejdning, eksport, logistik og service. Alene værdien af den lokale fiskeeksport når årligt op imod 3 mia. kr., og 30 virksomheder eksporterer seafood-produkter, sagde Lene Kjelgaard Jensen.

Og målet er klart :  at blive Europas førende konsumfiskerihavn.

– Et par forudsætninger skal være opfyldt for at nå det sidste stykke vej. Den første forudsætning for havnevækst er, en optimal havneadgang fra vandsiden og en stærk baglandsinfrastruktur. Det bidrager den lokale havneudvidelse til, og 400 nye arbejdspladser vil komme til, når ydermoler, øget vanddybde og større industriarealer til private erhvervsinvesteringer er på plads. En anden ligeså vigtig forudsætning er gode rammevilkår for fiskeriet, der sikrer råvaretilførslen, sagde borgmesteren.

Havnen har et enormt erhvervspotentiale
Hanstholm Havn er blevet betegnet som Thisted Kommunes største, enkeltstående erhvervspotentiale.

– Vi er fast besluttede på at udvikle det potentiale. Det er kommunegarantien på 525 mio. kr. et klart udtryk for. Med den opbakning sikrer vi Hanstholm Havn endnu mange årtiers udvikling – til gavn for udbuddet af arbejdspladser, økonomi og byudvikling, sagde Lene Kjelgaard Jensen.

Borgmesteren påpgede, at Thy står overfor en ny begyndelse, hvor der bygges ovenpå en veldrevet havn, et professionelt og specialiseret erhvervsliv, og en lokal vilje, der næppe er set større siden processen, der ledte frem til byggeriet af den nu 50 år gamle havn.

– Og sammen skal vi udnytte det momentum, som er opbygget. Lad os tage historien om Hanstholm Havn som bevis på, at det i den grad også betaler sig at investere i infrastruktur, der hvor der ikke bor mange mennesker. Sikkert og vist er det, at Hanstholm Havn har udviklet sig til en værdiskabende klynge, som gavner både den lokale og den nationale økonomi, sagde Lene Kjelgaard Jensen.

Grib mulighederne i yderområderne
I Danmark leder vi med lys og lygte efter vækstmuligheder i yderområderne.

– For os i Thisted Kommune er det indlysende, at vi står med et af svarene: Vi har en enestående mulighed for at skabe vækst og arbejdspladser på et sikkert fundament – nemlig ved investering i den eksisterende, veldrevne og højt specialiserede erhvervsklynge, som Hanstholm Havn er. I Thisted Kommune har vi for længst erkendt, at Hanstholm Havn rummer det markant største potentiale – og dermed i virkeligheden også et af svarene på en national udfordring, sagde Lene Kjelgaard Jensen og sluttede :

– Jeg vil derfor endnu engang gerne ønske tillykke til Hanstholm Havn, Hanstholm By og hele Thisted Kommune.

Forfatter

Related posts

Top