Hanstholm Havn er igen knudepunkt for godstrafik

Efter lang tids forarbejde er opstarten af en godsrute mellem Hanstholm og det nordvestlige Norge nu virkelighed. Det sker efter indgåelse af en aftale mellem Hanstholm Havn og det
norske rederi Egil Ulvan AS, som i første uge af 2023 starter fast rutesejlads til og fra Hanstholm. Rutens basisgods er danskproduceret fiskefoder til norske offshore fiskefarme,
og planen er, at en stigende mængde gods skal med ombord.

På den udbyggede Hanstholm Havn er man efter endt udvidelse klar til at byde mere aktivitet velkommen. For selvom havnen efter gennemført udbygning står med en stor gæld og det netop er besluttet, at havnen fra årsskiftet overgår til Thisted Kommune, har udvidelsen også affødt en stor tro på fremtiden. Det udmærker sig allerede til januar, hvor resultatet af en ny aftale sejler i havn, når Egil Ulvan Rederi AS med base i Trondheim sætter ugentlig kurs mod Hanstholm.

Egil Ulvan Rederi AS gennemførte i august i år et prøveanløb i Hanstholm med rederiets nye fragtskib »Oddrun With«, der tilhører en grønnere skibstype, som udleder 25 % mindre CO2 ved at sejle på flydende naturgas og batteri. Prøveanløbet gik planmæssigt, og derfor skaber en langsigtet aftale med rederiet både glæde og forventning på havnen i Hanstholm:
– Jeg har aldrig været i tvivl om, at Hanstholm Havn har et stort potentiale – ikke kun i forhold til fiskeriet, men også når vi taler godstransport. Havnen ligger ideelt som bindeled mellem nord- og sydgående knudepunkter ad ’den blå motorvej’, mens vi på landsiden har et stort opland med meget produktion. Det skaber tilsammen rigtig gode forudsætninger for at få en voksende godsmængde til at gå via Hanstholm Havn, fortæller konstitueret havnedirektør Søren Zohnesen.

Ser gode muligheder i Hanstholm Havn
Egil Ulvan Rederi AS ser gode muligheder i opkoblingen til Hanstholm og fremhæver både havnens visionære arbejde og besejlingsforholdene i havnen:
– Vores møde med Hanstholm Havn har foreløbigt kun været positivt. Vi har mødt en havn, der er markedsorienteret og har fremtidsudsigter – både når det kommer til at tilbyde grønne energiløsninger og i deres arbejde med at fremme godsaktivitet, hvor vi oplever en havn, der arbejder aktivt med at kortlægge et kundegrundlag. Samtidig har havnen gode indsejlingsforhold, som kan være med til at sikre anløb i selv udfordrende vejrsituationer i vinterperioden. Vi føler os derfor helt trygge ved at sejle til en havn, som har de bedste fremtidsudsigter for at levere grønne transportløsninger mellem Danmark og hele Norges kyst til en konkurrencedygtig pris, lyder det fra CEO i Egil Ulvan Rederi AS, Arild Hoff.

Det er rederiets to fragtskibe »Oddrun With« og »With Frohavet«, som på skift vil hente danskproduceret fiskefoder fra foderproducenten Aller Aqua og sejle det fra Hanstholm til fiskefarme i det nordvestlige Norge. Og der er plads til mere gods ombord – både på turen fra Hanstholm via Stavanger til det nordvestlige Norge, og retur mod Hanstholm. Hanstholm Havn og Egil Ulvan Rederi AS hører derfor gerne fra virksomheder, der kan have interesse i at få gods transporteret på denne strækning. Den nye rute vil have forventet anløb i Hanstholm hver mandag med ankomst i Stavanger-området tirsdag og i det nordlige Vestnorge i slutningen af ugen. Hanstholm Stevedore står for lastning og losning i Hanstholm, mens Nordshipping tager sig af klarering.

Rederi certificeret som ’Miljøfyrtårn’
Egil Ulvan Rederi AS har siden 2020 været certificeret som ’Miljøfyrtårn’. Certifikatet er det mest brugte i Norge for virksomheder som dokumentering af miljøindsats og samfundsansvar – og desuden godkendt i EU. Egil Ulvan Rederi AS beskriver Miljøfyrtårn-certificeringen som et resultat af et godt arbejdsmiljø ombord på rederiets fartøjer kombineret med rederiets satsning på innovativ og miljøvenlig teknologi.

Hos Hanstholm Havn er der stolthed over det nyetablerede samarbejde med et miljøansvarligt rederi, der med sin grønne profil ses som et godt match til havnens visioner:
– Målet på den lange bane er at gøre Hanstholm Havn til en grøn og CO2-neutral havn, som blandt andet er kendetegnet ved, at erhvervslivet har adgang til lokalproduceret strøm fra vedvarende energikilder. Hanstholm Havn skal være bæredygtig på flere parametre – naturligvis økonomisk, men også i udnyttelsen af ressourcer og i tiltrækningen af grønne investeringer. Vi ser derfor et rigtig godt match til Egil Ulvan Rederi AS, lyder det fra konstitueret havnedirektør Søren Zohnesen.

Forfatter
Top