Hanstholm Fyr får ny daglig leder

Bestyrelsen for det Nordatlantiske fyr i Hanstholm har ansat Marie Louise Klitgaard Nielsen som ny daglig leder på Hanstholm Fyr. Hun kommer fra en stilling i kulturafdelingen i Thisted kommune, hvor hun har været udviklingskonsulent og koordinator på børnekulturområdet. Hendes uddannelsesbaggrund er Cand. Mag. i moderne kulturformidling med speciale i kulturantropologi.

Marie Louise har erfaringer med sig på tværs af felterne kultur, turisme, erhverv og undervisning/formidling. I den sammenhæng har hendes arbejdsområder også været strategi, udvikling, fundraising og kommunikation, hvorigennem hun har oparbejdet et meget veludbygget, fagligt netværk. Nogle af hendes tydeligste arbejdsopgaver har været hendes aftryk i etableringen af Kulturtjenesten Thy og CoWork i Klitmøller, hvor hun er bosiddende med sin mand og to børn.

Udover at kunne begå sig på flere fremmedsprog så føler hun sig godt klædt på til at indgå i rollen som daglig leder, hvor der skal knyttes bånd på tværs af brugergrupper fra professionelle kunstnere til frivillige lokale. Opgaven er at være med til at gøre Hanstholm Fyr til et kulturelt fyrtårn, og hun ser også frem til at involvere sig i trædestensprojektet i tilknytning til Nationalpark Thy.

Der var 25 ansøgere til stillingen som daglig leder for Hanstholm Fyr, og formanden for bestyrelsen Preben Dahlgaard udtaler, at det var et stærkt ansøgerfelt, som bestyrelsen skulle vælge iblandt. Han udtaler samtidig stor ros og anerkendelse til Hans Stokholm Kjer, som i det seneste års tid har været ansat i en midlertidig stilling som daglig leder indtil udgangen af februar.

2018 har været en turbulent periode at gennemleve, men nu ser bestyrelsen fremad. Der er mange ideer og initiativer, der skal søsættes, afprøves og implementeres.

Tidligere har bestyrelsen ansat Signe Højmark som kunstnerisk leder i en deltidsstilling. Hun skal varetage opgaven omkring de mange kunstnere i projektet Hanstholm Art Space, der dels vil udstille dels vil tage ophold på fyret over de næste par år. Som daglig leder får Marie Louise til opgave at være ansigtet udadtil og være bindeled for de mange aktiviteter og frivillige, som turister og besøgende vil møde, når de kommer på Hanstholm Fyr.

Forfatter

Related posts

Top