Hanstholm Camping i kæmpe skovningsprojekt

I midten af denne måned går et omfattende skovningsprojekt i gang på Hanstholm Camping, hvor 650 sitkagraner skal fældes. Træerne er 65 år gamle, de største er over 20 meter høje, har en diameter ved roden på over 1 meter og vejer mere end 5 tons.

Træerne blev plantet for 65 år siden af Fru Pedersen, der var ejer af campingpladsen. Hun gik selv rundt, gravede huller og satte hvert enkelt træ ned i jorden. Dengang var campingpladsen blot en stor åben, sandet mark, og der var ikke en busk over 1 meter i højden. Da træerne begyndte at få rodfæste i sandjorden, passede man på dem, så de kunne gro op og danne læ for vestenvinden og standse noget af sandflugten.

– I dag har vi ikke har de samme, lange perioder med kuling og storm af vestenvinden. Vi har milde vintre, få rigtige storme og mere nedbør. Træerne er på en måde blevet overflødige i kampen mod vind og vejr. Desuden er de så høje, at trækronerne, der kunne give læ, befinder sig langt over jorden. De skygger for solen, og det regner ned med kogler på folks campingvogne og på vores hytter, konstaterer lejrchef Bent Thodsen.

Kompliceret forløb
Skovningen af de store graner er yderst kompliceret, da træerne står tæt på og indimellem både campingvogne og hytter. Opgaven er derfor lagt i hænderne på et professionelt skovrydningsfirma, PR Skovservice fra Fjerritslev, der anslår, det vil tage omkring to uger at fælde træerne. Efter skovningen lægges træerne til tørre på campingpladsen i 2-3 måneder, hvorefter de bliver fliset ”i et hug”. De cirka 3.000 kubikmeter træflis, der kommer ud af træerne, bliver solgt til et kraftvarmeværk.

Sitkagran er et meget energitæt træ og energimængden i flisen vil lave ca. 5.000 MWh elektricitet svarende til ca. 1.100 almindelige husstandes årlige elforbrug eller stort set et års elforbrug i de private husstande i Hanstholm.

– Skulle samme mængde elektricitet laves ved afbrænding af olie eller kul, ville dette have udledt cirka 1.175 tons CO2 i atmosfæren. Det sparer vi, så ud over at træerne har skabt glæde, læ og skygge i mere end 50 år, hjælper de nu også til med at reducere vores CO2 udledning. Så stor respekt for træet, siger Bent Thodsen.

Når træerne er væk, planter campingpladsen nye ege- og bøgetræer, der plantes på en måde, så campisterne får større pladser. Desuden får en række nye pladser havudsigt.

Foto: Hanstholm Camping

Forfatter

Related posts

Top