Handleplan klar: Manglende kvalitet skabte bekymring

En handleplan for akutte operationer skal styrke kvaliteten for det ortopædkirurgiske område på Aalborg Universitetshospital i Thisted og samtidig styrke kvaliteten af akutte operationer.

Forretningsudvalget i Region Nordjylland har godkendt planen der nu sendes videre til endelig godkendelse i Regionsrådet den 17. december.

En kvalitetsgennemgang af de akutte operationer i 2019 på matriklen i Thisted har vist et behov for en handleplan for den ortopædkirurgiske aktivitet og kvalitet i Thisted.

Enkelte operationer samles i Aalborg
Med handleplanen fastholdes den akutte ortopædkirurgiske aktivitet i Thisted. Planen slår også fast, at der er behov for at justere den akutte ortopædkirurgiske aktivitet. Det betyder, at operationer med meget lav volumen skal samles på hospitalet i Aalborg.

– Det er vigtigt for behandlingskvaliteten, at vores læger i Thisted kan opretholde deres kompetencer for disse operationer. Det handler dybest set om, at øvelse gør mester. Vi har set, at der kan gå flere måneder, før en læge i Thisted eksempelvis opererer et brud i knæet. Derfor tilpasser vi nu aktiviteten i Thisted, siger lægefaglig direktør Michael Braüner Schmidt.

For de planlagte operationer vil udgangspunktet være det samme som hidtil – dog med en mindre justering for at sikre, at kompetencerne på Aalborg Universitetshospital, Thisted matcher de operationer, der skal udføres på hospitalet.

Fagligheden styrkes
Handleplanen beskriver også, at der er en række områder, hvor der er behov for at styrke fagligheden. Det gælder blandt andet øget opmærksomhed på journalføring og kompetenceudvikling, så fagligheden og det faglige fællesskab løftes. Dertil skal der også være fokus på rekruttering af speciallæger samt en ændring i den lokale ledelse, så den lægefaglige ledelse i fremtiden skal ligge i Aalborg.

– Via vores kvalitetsgennemgang har vi set, at der er behov for disse indsatser, og de er sat i gang. Jeg vil gerne understrege, at borgerne kan være trygge ved den akutte behandling, der foregår i dag, for den har vi fulgt op på, siger Michael Braüner Schmidt.

Handleplanens fremadrettede indsatser vil løbende blive implementeret og gennemført.

Baggrund for handleplanen
Baggrunden for handleplanen er, at Aalborg Universitetshospital har haft en bekymring for kvaliteten af en række akutte ortopædkirurgiske operationer, der er foregået på matriklen i Thisted i 2019. Ud fra en gennemgang af disse operationer har hospitalet vurderet, at der er et behov for at se 30 borgere til en ambulant undersøgelse, da gennemgangen har vist en bekymring for kvaliteten.

Det drejer sig om operationer, der vedrører sår og dybere infektioner samt operationer på hofter, ben og fødder.

Handleplanen beskriver et forbedringspotentiale på dette område, men også et forbedringspotentiale i forhold til det samlede set up omkring operationerne inden for det ortopædkirurgiske speciale i Thisted.

LÆS OGSÅ:

Akutte operationer i Thisted undersøges nærmere

 

Forfatter

Related posts

Top