Handelschef: – Byers overlevelse afhænger af lokal handel

Thy Detailforum har succes med ikke at forsøge at konkurrere hinanden ud af markedet, men i stedet at løfte i flok.

Det er gennem paraplyorganisationen Thy Detailforum, der blev dannet i februar i år, de tre store handelsbyer Hurup, Hanstholm og Thisted, mødes og udvikler det lokale handelsliv – i samarbejde med Thy Erhvervsforum.

Ideen er at skabe gode rammer og vilkår for den fysiske detailhandel i hele Thy, der gavner, udvikler og fremtidssikre butikslivet.

– Aldrig har de fysiske butikker været så udfordret som de har været de seneste ti år. På landsplan er hver tiende butik lukket i perioden 2008-2018, påpeger Handelschef Michael Vendelbo og understreger:

– Sådan forholder det sig heldigvis ikke i Thy, men vi vil også hellere reagere inden vi står i den situation.

Stil krav til lokale butikker
Handelschefen er helt på det rene med, at der også skal stilles krav til den lokale detailhandel:

– Og det er ikke fordi vi skal handle lokalt bare for at handle lokalt. Vi skal stadig stille krav til butikkerne om service, udvalg og pris. Men der hvor detailhandlen skiller sig ud på fra andre brancher er, at de er markant afgørende for andre eksistentielle faktorers succes – så som: bosætning, til- og fraflytning, turisme, beskæftigelse, huspriser, uddannelse, foreningslivet, højt aktivitetsniveau i lokalområdet – ja generelt en kommunes overlevelse, siger Michael Vendelbo.

Døende handelsliv giver døde byer
Uden en aktiv og attraktiv handelsby som omdrejningspunkt i en bymidte, er bosætningen noget af det første der bliver udfordret.

– Folk vil simpelthen have muligheden for at handle i den by de bosætter sig i. De sidste ti år er rigtigt mange flyttet fra landet til de større byer og det sætter gang i en ond spiral med faldende huspriser og stavnsbundne husejere og heraf faldende huspriser. Handler man lokalt, er man med til at gøre den by, man bor i attraktiv og dermed sikre sin egen boligs værdi, siger Michael Vendelbo.

Fraflytter folk lokalområdet rammes virksomhederne, og får sværere ved at tiltrække kvalificeret arbejdskraft. Det samme gælder de lokale uddannelser, der lukker eller beskæres kraftigt.

– Det kan koste lokale arbejdspladser. Virksomhederne udvikler ikke lokalt, men flytter produktion andre steder hen. Så hvis du vil sikre både din egen arbejdsplads, samt arbejdspladser til generationerne i fremtiden – så handel lokalt i dag, opfordrer Michael Vendelbo.

Forfatter

Related posts

Top