Halm skal reddes fra at mugne

Det er ikke kun turister, der ærgrer sig over den våde danske sommer. For landbruget giver regnen problemer med vådt halm, der kan mugne. Nu vil miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen udvide mulighederne for at bruge ammoniak til at sikre halmen.

– Det er hverken godt for miljøet, landbruget eller samfundet, hvis halm ligger og rådner. Derfor skal landmændene have mulighed for at sikre halmen med ammoniak, når det er nødvendigt. Landmændene er jo ikke herrer over vejret. De hidtidige muligheder har ikke helt taget højde for, at høsten kan falde så sent som i år, og det vil jeg rette op på nu, siger Eva Kjer Hansen.

Forbedrede, klare regler
Normalt må man ikke bruge ammoniak til at sikre halm mod at rådne, fordi det skader miljøet. Men det kan være nødvendigt, hvis det ikke er til at få halmen tør i hus. Der findes allerede en fleksibel model, som gør, at landmænd automatisk får dispensation til at bruge ammoniak, hvis det regner meget i høstperioden. Den hidtidige model tager bare ikke højdefor, at høsten kan falde så sent som i år.

– Vi har heldigvis allerede en model for hurtigt og automatisk dispensation, og jeg vil nu forbedre den, så landbruget automatisk får dispensation til at bruge ammoniak i våde høstår, også selvom høsten falder meget sent som i år. Der skulle herefter være klare regler på området. Vi får en god afbalanceret løsning, hvor vi også undgår, at både myndigheder og landbruget spilder en masse kræfter på bureaukratiet med at behandle ansøgninger om dispensation, siger Eva Kjer Hansen.

Ændringen i modellen kan først træde formelt i kraft fra næste år, men ministeren giver samtidig en særlig dispensation, så landbruget i de ramte egne af landet med det samme kan bruge ammoniak efter den nye models betingelser.

Forfatter

Related posts

Top