Gymnasielukninger kan få fatale konsekvenser

Små gymnasier, herunder Morsø Gymnasium, risikerer at måtte dreje nøglen om som følge af faldende ansøgertal.

Og det kan få store konsekvenser for landdistrikterne, mener formand for Landdistrikternes Fællesråd Steffen Damsgaard.

– Jeg kan ikke se, at nogle af de gymnasier, vi har i dag, kan undværes. Undersøgelser viser, at når man nærmer sig en transporttid på 30 minutter eller mere, påvirker det de unges uddannelsesvalg.

– Så når man ser på geografien rundt om i kommunerne, og de områder gymnasierne dækker, kan jeg ikke se, at vi som samfund har råd til at miste nogle af dem, siger Steffen Damsgaard.

Fatale konsekvenser
På Morsø Gymnasium har man allerede varslet afskedigelser af tre undervisere og vil kun oprette tre 1.g-klasser næste år mod de nuværende fire, hvilket ifølge gymnasiets rektor er smertegrænsen, skriver Jyllands-Posten.

Det kan få fatale konsekvenser for Mors og andre lokalsamfund, hvis de ikke længere har et gymnasium, mener Steffen Damsgaard:

– Det kan påvirke de unges uddannelsesvalg og dermed deres videre færd i livet. Og som kommune kan det blive svært at gøre sig attraktiv for tilflyttere, hvis børnene ikke kan vælge mellem en bred vifte af ungdomsuddannelser, siger han.

Et nyt taxametersystem, der tilgodeser mindre gymnasier, og et kapacitetsloft over gymnasierne i de store byer kan være vejen frem, mener Steffen Damsgaard.

/Ritzau/

Foto: Landdistrikternes Fællesråd

Forfatter

Related posts

Top