Grøn smiley til Jobcenter Thisted

I efteråret 2014 oplevede Jobcenter Thisted et stadigt stigende arbejdspres, i takt med, at både reformer og mangel på medarbejdere fik mængden af sager til at vokse hastigt. I samme periode oplevede medarbejdere, hvordan flere kolleger havde svært ved at holde til arbejdspresset, at der ikke var tid til møder med borgerne, og at der var pres på mødelokaler og samtalerum.

Alt sammen blev bemærket af Arbejdstilsynet, da de var på rundtur i Danmark for netop at tage temperaturen på landets jobcentre. Arbejdstilsynet noterede det stigende tids- og arbejdspres for medarbejderne, sammen med de øvrige forhold, hvilket medførte et påbud. Men på under et år er situation vendt til et mere positivt billede. Det glæder beskæftigelseschef Ann Frederiksen

– Vi er rigtigt glade for, at Arbejdstilsynet nu har valgt at give os den grønne smiley. Det betyder, at vi har rettet op på de forhold, de bemærkede, og at vi har både medarbejdere og borgere som igen kan arbejde og betjenes under ordentlige forhold. Reformer og ændrede love på beskæftigelsesområdet sætter stadig sit præg på dagligdagen, men vi har lært af processen og kan håndtere det langt mere konstruktivt end tidligere, fortæller Ann Frederiksen.

Flere medarbejdere og bedre tid
Fra 1. januar 2016 har jobcentret løbende ansat nye medarbejdere. Det betyder, at den samlede stab nu tæller 20 nye medarbejdere og fire faglige konsulenter mere end i 2014. De nye ansættelser har været en afgørende faktor for jobcentret, som nu oplever, at borgernes sager kan blive behandlet hurtigere og med en højere grad af service. Der er mere tid til den enkelte, og særligt også til at kunne håndtere mere akutte situationer.

Flere steder er enkeltmandskontorer omdannet til flermandskontorer, og der er derfor etableret flere samtalerum. Der er desuden kommet styr på procedurerne, når nye medarbejdere skal læres op. Blandt andet er der indført en mentorordning for nye medarbejdere, der også bliver oplært i samarbejde med den nærmeste leder og kollegerne på det enkelte fagområde.

Den grønne smiley
Den grønne smiley er en ordning, som viser, at en arbejdsplads ikke har et udestående med Arbejdstilsynet. Det vil sige, at virksomheden har efterkommet Arbejdstilsynets anvisninger eller påbud, eller har rette op på forhold, som Arbejdstilsynet tidligere har givet bemærkninger til. Den grønne smiley gælder for en periode på fem år.

Jobcenter Thisted modtog påbuddet fra Arbejdstilsynet den 11. juni 2014. Sidenhen er der arbejdet med en handlingsplan med fokus på tre punkter: Stor arbejdsmængde/tidspres, manglende struktur og systematik i introduktion og oplæring af nye medarbejdere samt lokaleforhold.

Arbejdstilsynet gav en deadline for at imødegå kritikken senest den 15. april 2016, og det uanmeldte besøg på Jobcenter Thisted fandt sted den 1. juni 2016.

Forfatter

Related posts

Top