– Grøn omstilling, langt fra mål

Læserbrev af
Poul Kristensen (S), KV21-kandidat på Mors

Siden den socialdemokratiske regering i et samarbejde med det meste af Folketinget indførte 70% målsætningen omkring reduktion af Co2 udledningen, har jeg nærmest følt mig som rejsende i grøn omstilling.

Jeg har deltaget i mange møder hvor dagsordenen har været en samtænkning hvor der både ses på energi, miljø og klimaet. Det er rigtig spændende, og hvor er man dog kommet langt i mange andre kommuner og de tilhørende forsyningsselskaber.

Lige nu er der en debat om grøn omstilling på Mors mellem de Radikale, Dansk Folkeparti og nu også de Konservative.

Jeg er enig med Dansk folkeparti i at Grøn omstilling skal være med sund fornuft. Jeg er kun enig så langt, at jeg mener, at vi skal tænke os om hvordan vi investerer i grøn omstilling. Vil det ikke være sund fornuft, at samtlige køretøjer tilhørende Morsø Kommune løbende udskiftes til el eller andre Co2 neutrale brændstoffer? Hvordan er det lige med affaldssorteringen, hvorfor hentes affaldet ikke med køretøjer på grønt brændstof? Og på lignende vis både de busser og taxa som kommunen har aftaler med. Hvordan er Co2 aftrykket på det nye plejecenter Duelund? Er der brugt bæredygtige materialer? Og er driften af bygningen bæredygtigt og Co2 neutralt? Ja jeg kunne blive ved med at komme med eksempler på områder, hvor Morsø Kommune kan stille krav til den grønne omstilling.

Og endelig syntes jeg da også, at man kan spørge om, hvilke ressourcer har den dygtige tekniske forvaltning fået tilført til at sikre og planlægge en grøn omstilling på Mors? – Jeg tror næsten, jeg kender svarene!

Når der bliver sagt fra de Radikale, at Morsø Kommune ikke er i mål, må jeg sige, at man Morsø Kommune er meget langt fra målet. For mig at se har man overhovedet ikke rykket sig i de sidste 3-4 år, hvor den grønne omstilling er buldret afsted, og hvor der har været mange millioner at hente i både statstilskud og EU-tilskud.

Når udvalgsformand Meiner Nørgaard nævner vindmøllerne har de vel stået i Sindbjerg i 8-9 år. Energioptimeringerne af de kommunale bygninger Meiner nævner er vel næsten lige så gamle. Jeg har selv deltaget i det nordjyske kommunale samarbejde for ca. 4 – 5 år siden hvor der indtil nu ikke er kommet resultater.

Jeg vedgår at solcellerne er kommet til Mors, og at der er kommet vådområder, men det er slet ikke ambitiøs nok. Udspillet fra de Konservative lyder spændende, og jeg tror faktisk sagtens, at vi i Socialdemokratiet kan finde sammen med både de Konservative og de Radikale om at komme op i gear og få gang i en reel grøn omstilling af Mors, – Dette har Venstre og Dansk Folkeparti jo klart ikke formået.

Forfatter

Related posts

Top