Gravearbejdet på Høfde 42 er afsluttet

Nu er alt gravearbejdet på Høfde 42 afsluttet – for denne gang. For to uger siden blev der for første gang i 37 år flyttet jord fra giftdepotet på Høfde 42. Siden er der svejset ny membran på det stykke, hvor den har været brudt, og området er reetableret.

Forureningen ved Høfde 42 stammer helt tilbage fra 1950’erne i forbindelse med kemikalievirksomheden Cheminovas udledning af spildevand og andet affald i klitterne tæt på havet. Staten har også brugt affaldsdepotet i 1960’erne til at deponere kemikalier.

Entreprenørarbejdere har haft travlt de seneste uger. Først det intense arbejde den 13. juni med at flytte 130 tons forurenet jord, som de to miljøfirmaer Krüger-Veolia og Fortum Waste Solutions skal bruge til deres pilot-renseforsøg. Efterfølgende er hullet forsvarligt blevet dækket igen.

Membranen dækkes til. Foto: Region Midtjylland

Et stykke af den gamle membran, som dækker hele det indkapslede område ved Høfde 42, er gravet af og en ny er svejset på. Samtidig er hegnet pillet ned, og området er reetablet.

Hegnet pillet ned
Det gamle hegn fra 2011 var et levn fra projektet “North Pest Clean”. Dengang indhegnede man en mindre del af hele det indkapslede Høfde 42-strandområde, da der skulle laves et renseforsøg (brug af basisk hydrolyse) på stedet. Hegnet blev stående, selv om projektet sluttede i 2013/2014. Det skyldes de mange borerør og borehuller fra forsøget.

Men da der skulle graves hul på membranen for to uger siden, var der også mulighed for at få ryddet op efter det gamle projekt. Så nu er de gamle borerør fjernet og et nyt stykke membran er lagt på og svejset forsvarligt fast på den resterende del af membranen. Membranen er igen gemt væk under et tykt lag sand og uden gamle borehuller er det igen sikkert at færdes på stranden, og derfor er hegnet pillet ned.

Arbejde i gang med at svejse membranen over den del af det indspunsede område, hvor den har været brudt. Selve forureningen ligger ca. 3,5-4 meter under terræn. Over membranen lægges yderligere et lag ren sand. Foto: Jacob Steffensen

To renseforsøg i gang
Frem mod årsskiftet skal de to miljøfirmaer afprøve deres rensemetoder i større pilotforsøg. Metoderne kan være løsningen på at fjerne netop pesticid og kviksølv, som findes i jorden/sandet fra Høfde 42. I det ene projekt (Krüger) skal rensning ske ved opvarmning, mens det andet forsøg (Fortum Waste Solutions) skal rense med væske under tryk.

Både Krüger A/S og Fortum Waste Solutions A/S forventer at have svar på deres pilotforsøg senest omkring årsskiftet.

Udsigten over stranden ved Høfde 42 på Harboøre Tange tirsdag den 26. juni. Hegnet fra 2011 er taget ned. Foto: Region Midtjylland

Foto: Region Midtjylland

Forfatter

Related posts

Top