Gratis psykologhjælp til unge morsingboere

På Mors ønsker man at tilbyde unge mellem 15 og 24 år gratis psykologhjælp.

Mentale helbredsproblemer udgør ifølge Sundhedsstyrelsen den største sygdomsbyrde blandt børn og unge i netop den aldersgruppe, og de unge oplever i stadig stigende grad at have psykiske problemer. Det ønsker man altså nu at gøre noget ved i Morsø Kommune.

Formålet med gratis psykologhjælp til unge er ønsket om så vidt muligt at forhindre, at lettere mentale helbredsproblemer i ungdomslivet udvikler sig til mere alvorlige problematikker med fare for, at den unge ikke får et positivt afsæt og retning i sit liv, bl.a. hvad angår uddannelse og arbejde.

– I tilbuddet vil der være fokus på, at den enkelte unge opnår større trivsel i sin hverdag, kan klare dagligdagens udfordringer og stress, får opbygget mental robusthed og får mobiliseret egne potentialer og ressourcer samt troen herpå. Herudover er der fokus på at kunne indgå i relationer til andre mennesker, at kunne indgå i sociale fællesskaber både i privatlivet, i uddannelsessammenhænge og i arbejdslivet, fremgår det af sagsbeskrivelsen der skal drøftes på et møde i Børne- og Kulturudvalget i dag.

Der er afsat 250.000 kr. pr. år. til at varetage den gratis psykologhjælp i Morsø Kommune.

Psykologhjælp til unge er et gratis tilbud, hvis:

  • psykiske problemer påvirker den unges hverdag
  • den unge ikke har mulighed for psykologhjælp fx. henvist af egen læge eller via uddannelsesinstitution
  • er i alderen 15-24 år
  • er bosat i Morsø Kommune

Der kan gives op til fem gratis samtaler hos en psykolog. Samtalerne vil tage udgangspunkt i aktuelle problemer. Eventuelt kan man guide den unge videre til hjælp andre steder.

 

Forfatter

Related posts

Top