GPS’er og musikterapi til demente

Af Anette Svindborg
Kandidat til kommunalbestyrelsen på Mors for Dansk Folkeparti

Som sosu assistent er jeg glad for beslutningen om, at der på Mors skal bygges et nyt demensafsnit med 48 pladser. Dette er klart et skridt i den rigtige retning, og med de rette tiltag mener jeg, at vi kan få skabt et rigtigt godt og sikkert miljø for demente.

Hjælp til ture udenfor hjemmet
Et vigtigt skridt mod dette vil være bedre normering af personale, og eventuelt en GPS tracker til at hjælpe både borgere, deres familier og personale. Der er historier om demente, som går tur uden at kunne finde hjem, og med GRP trackere vil vi kunne afhjælpe dette problem og øge sikkerheden og trygheden. For dørsøgende demente og ældre, som har svært ved at orientere sig, vil dette give mughed for gåture samt aktiviteter udenfor hjemmet. Naturligvis er dette ikke den rigtige løsning for alle, derfor skal det være helt frivilligt, om de demente og deres familier vil tage imod tilbudet. For de, der siger ja, kan dette skabe større velvære i deres liv.

Større livsglæde gennem musik
En anden mulighed for større velvære for demente er musikterapi. Undersøgelser viser at dette kan have en gavnlig effekt på folk med demens. Da det kan give større livsglæde for både den demente, deres pårørende og personale, bør det indføres i Morsø Kommune, så vi kan give alle muligheden for et godt og værdigt liv.

Forfatter

Related posts

Top