Godt begyndt er halvt fuldendt…

Af Lene Svenningsen
Kommunalbestyrelsesmedlem for Venstre, Mors

For 4 år siden fik vi ny kaptajn og skuden skulle vendes. Jeg må sige, at der har været bølgegang, men jeg må i samme sætning rose kaptajnen og hans besætning på 20 kommunalbestyrelses medlemmer. Vi har været modige – ansvarsbevidste og har for første gang i mange år vist fælles fodslag og sammenhold. Vi fik truffet nogle vigtige og ubehagelige beslutninger, som har gjort ondt langt ind i maven.

De sidste 4 år er ikke kun gået med at lave tilpasninger. Vi har også fundet midler til udvikling, som er alt afgørende for Mors. Men Udvikling kræver økonomisk råderum. Vi har i dag en god kassebeholdning, vi afdrager mere på gælden end vi optager lån for.

Personligt er jeg rigtig glad for, at vi bevilligede flere penge til vores Erhvervsråd. En satsning som allerede har givet pote med flere nye medlemmer – og et aktivitets niveau, der ikke har været set længe. I den forbindelse har jeg især slået på, at der skal være et større samarbejde med vore uddannelsesinstitutioner, da vi har rigtige mange dygtige innovative unge, som vinder diverse priser, når de er ude med EUC til konkurrencer. Dette øgede samarbejde er så småt begyndt at blive iværksat. Hvis jeg får en plads på holdet efter den 21. nov. vil jeg fortsætte med at holde et skarpt øje med, at samarbejdet fastholdes og videreudbygges til gavn for erhvervslivet på Mors.

Derudover har vi afsat midler til at komme i gang med en masterplan over Ørodde – klosterfjorden og ikke mindst søsportscentret. Alle nogle utroligt spændende projekter, som jeg tror vil løfte hele byen og Øen. Ørodde og Østerstrand et åndehul for mange borgere i Nykøbing, og derfor skal masterplanen selvfølgelig ske med borger inddragelse. Hvis jeg kunne ønske noget, skulle det være at genopføre den gamle badeanstalt med den dejlige natur omkring. Men det hele skal ikke kun blive ved snak og visioner – der skal handles på de gode ideer, mens tid er og de frivillige har lysten.

I 2013 gik jeg til valg på, at SSP og fritidsvejledningen igen skulle blive en del af Morsø kommunes tilbud til unge. Det lykkedes og i dag må jeg sige, at det har båret frugt. Der er blevet et formaliseret samarbejde med uddannelsesinstitutionerne, familieafdelingen og politiet, som i dag fungerer rigtig godt. Det er jeg rigtig glad for som er til gavn for vore unge der er kommet i problemer. Samtidigt skal der fortsat kæmpes for de børn /unge og deres familier som er udfordret hver eneste dag. Alle fortjener et så godt et liv som muligt.

I den forgangne periode har kommunalbestyrelsen bevilliget 4. mio. til Multiparken, så der kan etableres fodboldbaner, som der er hårdt brug for med knap 700 medlemmer i MorsØ Fc. Men vi skal videre. Multiparken skal videreudbygges for området skal være mere end fodboldbaner. Fremtidens multipark er mange forskellige idræts og motions aktiviteter samlet et sted, så flere kan dyrke motion og nyde fællesskabet.

Nu står vi her igen. 4 år er gået. Skipperen Hans Ejner Bertelsen har sat en sikker kurs og hans besætning er nået i land. Jeg håber at være ombord igen, når vi sejler fra land. I min verden er vi først lige begyndt – og godt begyndt er halvt fuldendt. Sæt dit kryds på nr. 5 på Venstres liste, hvis du mener jeg skal med på den næste sejllads og fortsætte det benhårde arbejde for Mors.

Sammen for det Mors vi holder af.

Forfatter

Related posts

Top