Gode indspark til Nordjyllands vækst og udvikling

Tre velbesøgte borgermøder afholdt tre forskellige steder i Nordjylland og mange gode input til de regionale politikere. Det er status lidt over halvvejs i den offentlige høring af Regionsrådets nye Regionale Vækst- og Udviklingsstrategi, som populært blot kaldes REVUS.

Hvordan skaber vi et sammenhængende og attraktivt Nordjylland for både borgere og turister? Hvordan bruger vi vores fantastiske natur aktivt uden at ødelægge den? Hvordan hjælper vi iværksættere og mindre virksomheder til at vokse sig større? Hvordan skaffer vi flere spændende jobs til både regionens unge og til tilflyttere udefra?

Disse og lignende spørgsmål har været til debat på de tre offentlige høringsmøder, som Regionsrådet har afholdt i Thisted den 18. maj, Rebild den 21. maj og Hjørring den 1. juni.

Der bliver lyttet til de nye perspektiver
Selvom høringsfasen endnu ikke er afsluttet, er Regionsrådets formand ikke bange for at kalde den brede involvering af borgere, virksomheder og organisationer for en succes. Den åbne proces har nemlig resulteret i mange gode indspark til strategien og mange tilkendegivelser på, hvad der optager folk, når snakken falder på fremtiden – og det forpligter:

– Det er meget opløftende at mærke nordjydernes store engagement. Nogle er meget begejstrede, andre måske lidt bekymrede. Men uanset om vi taler uddannelse og jobmuligheder, natur- og kulturværdier eller trafikal og digital sammenhængskraft så kan alle være sikre på, at vi fra Regionsrådets side lytter fordomsfrit og tager de nye perspektiver med i vores videre arbejde med Nordjyllands udvikling og vækst, siger regionsrådsformand Ulla Astman.

Regional Vækst- og Udviklingsstrategi 2015-2018
Den regionale vækst- og udviklingsstrategi, som populært blot kaldes REVUS, er en strategi for fremtidens ønskede udvikling i Nordjylland.

REVUS udpeger de regionale vækst- og udviklingsmuligheder inden for erhverv, infrastruktur, turisme, uddannelse, beskæftigelse, natur, kultur, miljø og klima samt udvikling i byer, landdistrikter og yderområder.

Målet med REVUS er, at en samlet og fælles strategi for Regionsrådet og Vækstforum Nordjylland skal skabe en stærk og sammenhængende indsats for regional vækst og udvikling i Nordjylland.

Forfatter

Related posts

Top