God proces igang med involvering af forældre

Hele processen med at gennemføre 2020 planen på skole- og dagsinstitutionsområdet på Mors, skrider godt fremad.

Der er stor søgning til borgermøderne, hvor forældre, ansatte og andre interesserede kan få stor indflydelse på, hvordan de store ændringer af Øster Jølby Skole og M. C. Holms Skole, skal se ud.

Formand for børne- og kulturudvalget Lauge Larsen glæder sig over det store engagement.

– Det er en vigtig proces og en vigtig debat, fordi det altid vil skabe uro, når man flytter så meget rundt, som vi gør. Mødrene bliver nervøse for, om udenomsarealerne er i orden. Vi holder rigtig mange møder med borgerne og styregruppen i starten af processen, og når vi så er kommet til den endelige implementering, ligger tyngden på møder i styregruppen, sagde Lauge Larsen på byrådsmødet i aftes.

Han pegede på, at hovedformålet med processen på skoleområdet er speeded voldsomt op, fordi det haster med at komme igang med at få sat de nødvendige bygningsmæssige ændringer i Øster Jølby samt på M. C. Holms Skole i gang, mens daginstitutionsområdet først går i gang efter jul.

– Succeskriteriet er en høj grad af brugerinddragelse, således at vi får input på skolernes fremtidige faglige profil, på den fysiske indretning af lokalerne og slutteligt alt det udenom som trafik, legepladser mv., sagde Lauge Larsen om de tre hovedgrupper, man har etableret.

Børne- & Kulturudvalget behandler arbejdsgruppernes input på et møde 13. november.

Forfatter

Related posts

Top