Generationsskifte i Sønderhå-Hørsted Sparekasse

Sønderhå-Hørsted Sparekasse gennemfører stort generationsskifte og siger farvel til souschef Ingrid Ottesen samt direktør Lis Immersen. Per Nørgard Nielsen bliver ny direktør i Sparekassen.

Gennem 20 år har Ingrid Ottesen været en betroet medarbejder i Sønderhå-Hørsted Sparekasse. Efter Ingrids ønske startede Sparekassen i foråret forberedelserne til, at Ingrid over sommeren kunne overgå til nedsat tid med henblik på efterfølgende fratrædelse.

– Vi er Ingrid dybt taknemmelige for hendes store indsats gennem rigtig mange år. Hun har i høj grad været en medarbejder, som både fagligt og personligt har bidraget positivt til Sparekassens udvikling. Ingrids store fleksibilitet og tidlige udmelding iht. ønske om fratrædelse har givet os ro til at gøre de nødvendige tiltag og forberedelser, som vil sikre en glidende overgang. Ingrid vil blive savnet af både kunder og kolleger, siger direktør Lis Immersen.

Nye kræfter i medarbejderstaben vil sammen med de nuværende medarbejdere overtage Ingrids kunder og efterfølgende videreføre det høje serviceniveau og de gode kunderelationer.

Direktør Lis Immersen takker af
Derudover meddeler bestyrelsen for Sønderhå-Hørsted Sparekasse, at Sparekassens direktør gennem de sidste 27 år, Lis Immersen, stopper pr. 31.12.2017. Fratrædelsen sker efter Lis’ eget ønske, og det er en beslutning, som er truffet på baggrund af lange og grundige overvejelser.

– Vi er naturligvis kede af at skulle sige farvel til Lis, som i mange år nærmest har været synonym med Sparekassen. Lis vil blive savnet hele vejen rundt! Men vi har fuld forståelse for Lis’ beslutning og kan kun udtrykke en dybfølt tak for hendes store indsats gennem alle årene. Lis’ fratrædelse sker i fuld fordragelighed og på baggrund af grundig planlægning, siger bestyrelsesformand Carsten Kobberø.

Lis Immersen takker af fra en moderne virksomhed, som er særdeles robust og i fin form. Sparekassen har gennem alle årene udviklet sig støt og roligt, og selv da den værste finanskrise i historien buldrede løs, påvirkede det ikke Sønderhå-Hørsted Sparekasse nævneværdigt.

Til trods for, at myndighedernes krav gennem de sidste år er skærpet, er Sparekassens indtjening og soliditet på et så højt niveau, at man ser meget positivt på fremtiden.

Ingrid Ottesen og Lis Immersen har været markante personer i Sparekassen, men den samlede medarbejderstab er erfaren, solidt sammentømret og godt rustet til at føre de gode takter videre.

Per Nørgård Nielsen bliver ny direktør
Lis Immersen giver stafetten videre til Per Nørgård Nielsen, der har været erhvervskunderådgiver i Sparekassen i 2,5 år.

For at sikre den bedst mulige overgang har Lis Immersen i en indkøringsperiode lovet at bistå den nye direktør, så kunderne hermed bliver mindst muligt berørt.

– Jeg går ydmygt til opgaven, men jeg glæder mig meget til det fremtidige samarbejde med kolleger, kunder, bestyrelse mv. omkring Sparekassens fortsatte udvikling. Det er et privilegium at få lov til at overtage en virksomhed i så fin form, siger kommende direktør Per Nørgård Nielsen.

Per er født og opvokset i området og har dermed et stort lokalkendskab. Samtidig har han 28 års erfaring fra pengeinstitutverdenen, så den kommende direktør er klædt godt på til opgaven.

Per er 49 år og gift med Trine. Sammen har parret tre børn. Per er flittig tilskuer på Sparekassen Thy Arena i Thisted. Han har siden marts måned været formand for Thisted FC Erhvervsklub.

Forfatter

Related posts

Top