Generalforsamling hos De Konservative på Mors

De Konservative på Mors afholdte i sidste deres årlige generalforsamling i mødelokalet hos Mollerup Mølle i Mollerup. Salgsansvarlig Jakob Pedersen hos netop Mollerup Mølle stod for oplægget til aftenens debat i samarbejde med Claus Bunk, som er kredsformand for De Konservative i Nordjylland.

Generalforsamlingen havde et rigtig flot fremmøde, da et stykke over halvdelen af medlemmer var kørt til Mollerup for at høre om politik, erhvervsliv og klima. Alt dette tilsat smørrebrød, æblekage og kaffe. Også på Mors kan den landsdækkende medlemsfremgang til De Konservative mærkes, da flere ny ansigter blev budt velkommen. Under beretningen kom formanden for De Konservative på Mors Thomas Jensen ind på bl.a. EU og folketingsvalget, der som bekendt gik rigtig godt set med konservative øjne. Derudover fyldte lokalpolitik og det kommende kommunevalg i nov. 2021 en del.

– Vi kunne have hjulpet kommunalbestyrelsen meget, især på det visionære område, hvis vi havde haft en plads i kommunalbestyrelsen, sagde Thomas Jensen under hans beretning.

Jakob Pedersen lagde ud med en præsentation af virksomheden Mollerup Mølle, hvor størrelsen af den mængde korn, foder, gødning og de mange andre vare som Mollerup Møller forhandler, kom bag på de fleste. Mollerup Møller har daglig ca. 30 lastbiler på vejen, samtidig med at så meget som muligt bliver transporteret med skibe. Så både transport- og klimapolitik bliver fulgt nøje i Mollerup. Vigtigheden af Limfjordshavnene og dybden af sejlrenden i Limfjorden blev nævnt mange gange sammen med nødvendigheden af gode vejforbindelser.

– Klimapolitik handler vist mere om penge end om klimaet, sagde Jakob Pedersen i forbindelse med et spørgsmål om biodiesel.

Kredsformand Claus Bunk var kørt fra Ålborg til Mollerup for bl.a. at takke morsingboerne for den flotte opbakning ved folketingsvalget. Der var ved dette valg over en fordobling af de konservative stemmer i forhold til valget i 2015 i Morsø Kommune.

– Vi har i Per Larsen fået et rigtig godt talerør til Christiansborg for os alle i det Nordjyske. Fra den debat der har været i aften, har jeg skrevet meget ned, som jeg sender med Per Larsen til København, sagde kredsformand Claus Bunk.

Årets generalforsamling blev dermed startskuddet til endnu et spændende år i både lands-, regions- og lokalpolitik for De Konservative. K

Forfatter

Related posts

Top