Genbrugspladsen åbner op for private på tirsdag

Styrelsen for Patientsikkerhed har vurderet, at det vil være sundhedsmæssigt forsvarligt at åbne genbrugspladserne rundt om i landet, hvis man tager de nødvendige forholdsregler. Samtidig ændrer Kommunernes Landsforening (KL) sin anbefaling til at åbne op, hvis man sikrer adgangsbegrænsning.

Morsø Kommune følger rådene og åbner op.

– Vi er glade for, at KL og myndighederne har lyttet til os. I lyset af, at perioden med restriktionerne er forlænget, er det godt, at vi også kan finde en vej, som både kan sikre medarbejdere og borgere mod smitterisiko, og at vi undgår en ophobning af affald i samfundet, fortæller Hans Ejner Bertelsen, borgmester i Morsø Kommune.

Kun 10 biler på pladsen ad gangen
Rådene fra KL og sundhedsstyrelsen er blandt andet, at Morsø Kommune skal sikre, at borgere, der kommer på genbrugspladsen, holder afstand til hinanden og til personalet, for at undgå situationer, hvor der vil være tæt kontakt. De peger blandt andet på at begrænse antallet af samtidige borgere på genbrugspladsen – set i forhold til pladsens areal og indretning.

For Morsø Kommune betyder det, at der kun må være 10 biler på pladsen ad gangen. Derudover vil der også blive sikret hyppig rengøring af kontaktpunkter for yderligere at minimere smitterisiko. Der vil ligeledes blive tydeligt skiltet, hvor der opfordres til at holde afstand samt udføre håndhygiejne, når man forlader pladsen.

Genbrugsbutikken vil fortsat være lukket, da der vil være en øget risiko her. Sundhedsmæssigt kan genbrugsbutikken ikke sikres tilstrækkeligt og coronavirus vil desuden kunne smitte via de indleverede genstande.

Der opfordres til, at man medbringer sine egne haveredskaber til brug ved aflæsning – for at minimere smitterisiko.

LÆS OGSÅ:

Thisted Kommune: – Overhold reglerne eller vi lukker genbrugspladserne

 

Forfatter

Related posts

Top