Gågaden skal forskønnes og sikres mod terror og rambuktyverier

Gågaden i Nykøbing skal forskønnes, og samtidig sikre byen butikker mod rambuktyverier.

Udvalget for Teknik og Miljø har på dets seneste møde besluttet, at der skal udarbejdes et forslag til en helhedsplan for gågaden. Kommunalbestyrelsen afsatte allerede i forbindelse med budget 2018 650.000,- kr. til at igangsætte realiseringen af helhedsplanen.

På mødet i udvalget for Teknik og Miljø blev emner som turismeskiltning, historisk skiltning samt etablering af ny scene på Kirketorvet diskuteret.

Helhedsplanen tænkes gennemført i to etaper.

1. etape, der har fokus på børn og leg, ophold, udsmykning og “way-finding” til turister indeholder følgende elementer:
– Byens skilte
– 4 runde bænke
– Lysskulptur på Lilletorv
– Legefelt på Møgelvangs Plads
– Dekoration af porte
– Teltankre og læhegn på Kirketorvet
– Beplantning i Kirkegade

Pullerter foran forretninger
Etape 2, som har fokus på at understøtte arrangementerne (særligt musikarrangementerne), muliggøre etablering af tyverisikring, samt udbygge muligheden for, at børn kan lege og opholde sig i gågaden. indeholder følgende elementer:

– Springvand på Klostertorvet og Pakhustorvet
– Scene på Kirketorvet med plads til borde og bænke
– Terror- og tyverisikring ved automatiske hæve-sænke pullerter
– Ensartede overgange til midtbyen
– Innovativ spilleplade opsat på facade

 

Forfatter

Related posts

Top