Gå til lægen når du handler

Som den første dagligvarekæde i Danmark lancerer Min Købmand et nærhedskoncept, hvor borgere i Danmarks mindre byer får adgang til fremskudt borgerservice, digital lægekonsultation og andre offentlige ydelser, når de er ude at handle. Konceptet testes i øjeblikket hos købmand Matias Paaske i Østerild.

Borgerne i landdistrikterne er dem, der har den største afstand til offentlige serviceydelser. Og afstanden er kun blevet større i løbet af de seneste ti år. Ifølge en analyse fra 2022 foretaget af Damvad Analytics, ville borgere i gennemsnit have over 10 km til den nærmeste dagligvarebutik, hvis ikke der lå en lokal købmand i nærområdet. Nu vil dagligvarekæden, Min Købmand, også bringe offentlige ydelser tættere på borgerne med konceptet NærVelfærd, hvor borgerne i private rammer kan tilgå en række digitale, offentlige platforme, heriblandt digital lægekonsultation, i deres lokale Min Købmand. Personalet i butikken står sågar klar til at hjælpe med at bruge de forskellige funktioner, hvis borgerne har brug for det.

– Vi tror, at NærVelfærd kan gøre en enormt stor forskel for særligt ældre og udsatte borgere, men også for travle familier, der kan bruge mindre tid på transport og mere tid sammen. NærVelfærd skal være med til at skabe liv og udvikling i de mindre samfund, vi er en del af. Når de vigtigste offentlige ydelser er tilgængelige i lokalområdet, bliver byen mere attraktiv. Lige nu tester vi i én butik, men vi håber at udbrede konceptet til flere butikker, hvor der er et behov, siger Esben Keller, kædedirektør for SPAR, Min Købmand og Let-Køb. Han fortsætter:

– Det er vi meget stolte af at kunne være med til, for vi er meget mere end butikker, hvor man handler ind. Vi er et lokalt omdrejningspunkt. Det ønsker vi også at være i fremtiden.

For knap et år siden lancerede Dagrofa et samfundsløfte, som annoncerede, at koncernen vil åbne dagligvarebutikker i byer med mindst 600 indbyggere, hvis der er den nødvendige lokale opbakning.

Udmeldingen om samfundsløftet for knap et år siden medførte en stigende interesse fra borgere i hele Danmark for at få en lokal dagligvarebutik til nærområdet. NærVelfærd konceptet er næste skridt mod yderligere styrkelse af lokalsamfundene.

NærVelfærd-konceptet består konkret af en kabine, hvor man i kendte og trygge rammer kan få adgang til bl.a. Borger.dk, Sundhed.dk og e-Boks og f.eks. få en videokonsultation med sin læge. Personalet i Min Købmand Østerild står også klar til at hjælpe, hvis man er i tvivl om, hvordan boksen bruges eller man gerne vil have hjælp til at bruge de offentlige ydelser.

Hos Landdistrikternes Fællesråd er man også positivt stemte overfor det nye tiltag i Østerild.

– Vi ved, at der i landdistrikterne er forholdsvis flere ældre og svage, som ikke har god digital adgang hjemme, eller er tryg ved at bruge digitale selvbetjeningsløsninger. Samtidig er afstanden til borgerserviceafdelinger i kommunerne blevet store, og busbetjeningen dårligere, så derfor er det rigtig godt, at man hos købmanden i Østerild nu laver faciliteter til at kunne koble på offentlige digitale løsninger, herunder videokonsultationer med sin læge. At personalet stiller sig til rådighed for at hjælpe folk der vil benytte sig af løsningerne, er både rigtig godt, og vigtigt for at folk kommer i gang med at bruge systemet. Vi håber at det bliver en succes så vi får flere af den slags muligheder i fremtiden, og endelig bygger det oven på borgernes oplevelse af, at den lokale dagligvarebutik er en livsnerve i landsbyen, uddyber formand for Landdistrikternes Fællesråd, Steffen Damsgaard.

Konceptet er i første omgang etableret hos Min Købmand i Østerild, som drives af købmand Matias Paaske. Han har store forventninger til det nye koncept.

– Vi har jo et rigtig godt sammenhold her i Østerild, så jeg er bare glad for, når vi kan hjælpe vores lokale kunder. Det er især vores ældre borgere, der kan synes, det er langt og besværligt at tage ind til Borgerservice i Thy. Og så vil de hellere have hjælp af vores personale, som de jo kender i forvejen, fortæller Matias Paaske.

Igennem de seneste ti år er hver anden dagligvarebutik udenfor de største byer lukket, ligesom mange offentlige servicetilbud er rykket mod kommunale centerbyer. Min Købmand har i løbet af de sidste tre år vendt udviklingen og åbnet 29 butikker udenfor de største danske byer. Samlet har Dagrofa knap 100 borgerprojekter fordelt i hele landet.

Foto: Pressefoto

Forfatter
Top