Fyret boligdirektør politianmeldt: Mistanke om bedrageri og dokumentfalsk

I august 2017 valgte Thisted Bolig at bortvise og afskedige selskabets direktør Søren Skole. Nu har sagen taget endnu en drejning: Thisted Bolig har nu meldt deres tidligere direktør til politiet. Det skriver Thisted Dagblad.

Siden bortvisningen af Søren Skole, har boligselskabet undersøgt hans dispositioner, og det er den undersøgelse der nu har resulteret i anmeldelsen.

Mistanke om bedrageri og dokumetfalsk
Selskabets beboere er blevet informeret om, at der i “endog meget høj grad indikerer”, at Søren Skole “har overtrådt straffelovens bestemmelser om dokumentfalsk og bedrageri, og derved uberettiget har bevirket udbetaling af et større beløb fra Thisted Bolig” – et betløb der angiveligt er udbetalt til ham selv.

Bestyrelsesformand Grethe Andersen ønsker ikke at gå i detaljer om hverken beløbsstørrelse eller omstændighederne ved udbetalingen.

Foto : Politi.dk

 

Forfatter

Related posts

Top