Fuldt fokus på alle lovovertrædelser i trafikken

Politiet landet over gennemfører i disse dage en målrettet færdselsindsats under navnet: “Sikre veje”, hvor der vil være fokus på alle færdselsarter og alle lovovertrædelser.

Foreløbige tal fra Vejdirektoratet viser, at 155 personer mistede livet i trafikken i sidste år. For høj hastighed vurderes at være den hyppigste årsag til færdselsulykker med alvorlig tilskadekomst og dødsfald.

Hver ulykke er én for meget, men overholder vi færdselsreglerne, og færdes med respekt og omtanke for hinanden, så kan vi nedsætte risikoen for uheld betragteligt. Og det er netop tanken bag den landsdækkende indsats.

– Vi arbejder hver eneste dag for at nedbringe antallet af dræbte og alvorligt tilskadekomne i trafikken, hvorfor vi ikke vil acceptere, at nogle trafikanter blæser på love og regler. De skaber utryghed og bringer sig selv og andre i fare, siger Christian Berthelsen, Rigspolitiets Nationale Færdselscenter og fortsætter:

– I bund og grund handler det om at ændre adfærd. Det handler om at ændre en trafikkultur, så det at færdes i trafikken bliver en god og tryg oplevelse for alle, og det gælder, uanset om man er gående, cyklist, bilist, eller hvordan man ellers bevæger sig rundt i trafikken.

Foto: Niclas Jessen

Forfatter
Tags

Related posts

Top