Fuld fart på udviklingen i landdistrikterne

Der er fuld fart på både store og små projekter rundt omkring i Thisted Kommune. I starten af året blev der givet 700.000 kr. til nye projekter. I anden omgang har de sidste 300.000 kr. fået ben at gå på, og pengene skal nu ud at leve og omsættes til nye initiativer, løsninger og projekter i landdistrikterne.

Infoskærme i Sennels og omegn
Blandt de mange ansøgere var bl.a. Sennels Borger- og Udviklingsforening, som vil arbejde videre med infoskærme og synlighed på tværs af en række mindre byer i området i et nyt informationsnetværk. Sammen med Østerild, Hillerslev, Snedsted og Hanstholm vil Sennels sætte spot på aktiviteter og kulturlivet i områderne gennem infoskærme og en fælles internetplatform.

Nyt handicaptoilet i forsamlinghuset
I Brund og omegn skal forsamlingshuset have et nyt handicaptoilet, og en renovering af toiletter og gangarealer skal skabe nye, lyse rammer for brugerne. I Frøstrup og omegn vil man lave en naturbase i ”100-skoven” ved Tømmerby. Naturbasen skal fungere som et mødested for områdets børn, unge og familier og danne rammen om nye former for læring, motorisk træning, oplevelser og leg i naturen.

Shelter og bålplads
På fælleden i Sjørring skal der også være shelter og bålplads. Derfor har Sjørring Håndværker og Borgerforening fået et tilskud, så de kan komme videre med at bygge deres otte-kantende bålhus ved byens åndehul, Sjørring Fælled. Her vil både dagplejebørn, elever fra skolen og almindelige gæster kunne nyde godt af de nye faciliteter.

Der har samlet set været afsat 1 million kroner i landdistriktspuljen, hvilket er bevilget af to omgange. Alle ansøgninger er blevet modtaget og vurderet af Thisted Kommune i samarbejde med Landsbygruppen Thy.

I alt var der 12 forskellige ansøgere til 2. runde, hvoraf kun tre fik afslag

Forfatter

Related posts

Top