Fuglelivet ikke ramt af vindmøllerne i Østerild

Fuglelivet omkring Det Nationale Testcenter for Vindmøller i Østerild er ikke blevet påvirket af møllerne, viser en rapport som Institut for Bioscience har lavet for Naturstyrelsen.

Claus Rasmussen, der er projektleder for testcentret siger til DR MidtVest, at man, som en del af undersøgelsen, med hunde har afsøgt området under vindmøllerne for at finde eventuelle døde fugle eller flagermus. Og det uden resultat.

Herudover har det vist sig, at fuglenes trækrute ligger væsnetligt længere ude imod havet, og dermed er fuglene længere væk fra vindmøllerne end man først havde antaget, da man etablerede centret.

Forfatter

Related posts

Top