Frygt for at oversvømmelser rammer klit

Limfjorden er i disse dage som bekendt gået over sine bredder, og et af de steder hvor det for alvor har kunnet mærkes, er klitten ved Flade Sø nord for Høfde 96. Problemerne er så udtalte, at flere lokale frygter, at klitten risikere at gå til grunde.

Overfor Nordjyske lufter en af områdets indbyggere, Jens Pedersen, sin usikkerhed om, hvorvidt forsikringerne fra politisk hold i bogstaveligste forstand holder vand. Således udtalte miljøminister Lea Wermelin tilbage i december, at hun havde fuld tiltro til Kystdirektoratets forsikringer om en tilstrækkelig sikring mod oversvømmelser af klitten.

Om Lea Wermelins løfter står for troende, véd vi mere om i løbet af i dag. For fra DMI lyder meldingen nemlig, at vandstanden vil trække sig tilbage til sit normale niveau, når vi kommer hen efter frokost.

Forfatter
Top