Frygt for at dagkirugien lukker i Nykøbing

Morsøs Borgmester Hans Ejner Bertelsen frygter, at dagkirugien på sygehuset i Nykøbing stille og roligt udpines for til sidst at forsvinde helt. Det betyder, at borgerne på Mors i stedet skal behandles i Thisted. Det har fået borgmesteren til at indkalde Regionrådsformand Ulla Astman og de to næstformænd Jess V. Laursen (V) og Ninni Lodahl Gjessing (R) til møde.

– der ligger en politisk beslutning om, at der skal være aktiviteter i Nykøbing, og alligevel får sygehuschefen og klinikchefen lov til at fjerne aktiviteter herfra, siger Hans Ejner Bertelsen til Morsø Folkeblad.

Da der ikke er udsigt til, at der skal ske væsentlige ændringer af funktionerne på sygehuset i Nykøbing, har Regionrådsformand Ulla Astman takket nej til at deltage i et møde med borgmesteren.

Forfatter

Related posts

Top