Frustrationen stiger på havnen i Hanstholm

På Hanstholm Havn oplever fiskeriet lige nu en voldsom nedgang i aktiviteten, og der er derfor brug for akut handling.

Siden årsskiftet har de danske fiskere med tiltagende utålmodighed nemlig ventet på en afklaring for kvotegrundlaget i 2021 og dermed også på den vigtige adgang til norsk farvand.

Den manglende fiskeriaftale mellem EU, Norge og Storbritannien skaber stilstand i havnen, og derfor kommer man i Hanstholm nu med en lokal opfordring til at få skub i forhandlingerne, så dansk fiskeri kan overleve en på mange måder kompleks tid. Det skriver Hanstholm Havn i en pressemeddelelse.

Hanstholm-fiskerne henter normalt en stor del af den fangst, der er afgørende for hele den lokale fiskeindustri, i den norske del af Nordsøen. Men uden en kvoteaftale mellem Norge, EU og Storbritannien er norsk farvand altså lukket land for de danske fiskere.

Fiskerne har derfor hårdt brug for at få afklaret, hvordan fiskeriet i den norske del af både Skagerrak og Nordsøen kommer til at se ud efter skilsmissen mellem EU og Storbritannien.

Landinger reduceret med 40%
På Hanstholm Fiskeauktion har man i årets første to måneder oplevet, hvad de danske fiskefartøjers udelukkelse fra norsk farvand betyder for tilførslen af fisk til Hanstholm Havn. På et almindeligt år håndterer auktionen i de første to måneder typisk mere end 2.000 tons fisk fra danske fartøjer til en værdi af godt 50 millioner kroner.

Jan Hansen, formand for Hanstholm Fiskeriforening, fortæller, at tålmodigheden blandt fiskerne for længst er sluppet op.

Efter Brexits ikrafttræden – og de uafklarede fiskeriforhold til følge – har årets første to måneder imidlertid set helt anderledes ud, da landingerne fra danske fartøjer her har været reduceret med omkring 40 procent, mens prisen har været reduceret med cirka 30 procent sammenlignet med et normalt niveau.

– Det giver et klart billede af, hvor vigtig adgangen til norsk farvand er for de danske fiskere og deres tilførsler til Hanstholm Havn, skriver havnen i en pressemeddelelse.

Presserende at få en fiskeriaftale på plads
Formand for Hanstholm Fiskeriforening, Jan N. Hansen, finder situationen ekstrem uholdbar og ser med stor frustration på den status quo, der lige nu hviler som en sort skygge over dansk fiskeri:

– Det er meget presserende at få en aftale på plads. Tålmodigheden blandt fiskerne er for længst sluppet op. De ved ikke, hvor de skal sejle hen og har stort set opbrugt det midlertidige kvotegrundlag. For hver dag der går, bliver konsekvenserne for dansk fiskeri kun større. Vigtige indtægter går tabt, og jeg frygter, hvor længe der endnu vil gå, før fiskerne har adgang til de traditionelle fiskepladser, begynder han.

– Fiskerne har brug for, at EU viser handlekraft, og vi mener i den forbindelse, at al import af fisk fra Norge samt alt fisk fra Norge, som kører via Danmark til Europa, bør stoppes, indtil aftalen er underskrevet, lyder der fra Jan N. Hansen.

Appel fra borgmesteren
Fiskeriet spiller en stor rolle i Thisted Kommune, hvor Hanstholm Havn er et meget vigtigt erhvervsaktiv, som lokalt skaber omkring 2.300 arbejdspladser.

Borgmester i Thisted Kommune, Ulla Vestergaard (A), ser derfor også med stor frustration på situationen for de danske fiskefartøjer, der fortsat må have deres arbejde stående på standby, fordi det endnu ikke er lykkedes at få en aftale på plads:

Ulla Vestergaard. Foto: Bertel Bolt-Jørgensen

– Fiskeriet er gået i stå i en tid, hvor vi i allerhøjeste grad har brug for fremdrift. Vi står lige nu i en tid, hvor fiskeriet ikke alene er påvirket af følgevirkningerne af Brexit med et uafklaret kvotegrundlag og lukket adgang til norsk zone til følge, men hvor hele følgeindustrien for fiskeriet samtidig er mærket af Covid-19-situationen, hvor nationale restriktioner eksempelvis skaber andre forudsætninger for servicering af skibe på tværs af landegrænser.

Ulla Vestergaard har derfor stor forståelse for den afmagt, som de danske fiskere og hele følgeindustrien føler netop nu, og finder det samtidig nødvendigt at bevare troen på, at der bliver landet en aftale, som kan få fiskeriet tilbage på det vante aktivitetsniveau, så de danske fiskere igen kan hjembringe deres værdifulde fangster fra de vigtige, norske fiskepladser:

– Det er en ganske uholdbar situation, og jeg har stor forståelse for den frustration, som hersker blandt vores fiskere og på tværs af hele industrien. Vi har i høj grad brug for handling, som kan skabe håb og fremtidsoptimisme. Det er nu, at alle sejl skal sættes til for at skabe fremdrift i de langstrakte forhandlinger, alt imens vi naturligvis må bevare tilliden til, at der bliver landet en ordentlig aftale.

Forfatter

Related posts

Top