Frivillige ildsjæle i landdistrikterne får penge til lokal udvikling

Der er nu udpeget 57 såkaldte LAG-områder, hvor ildsjæle fremover kan få midler til lokal udvikling. I 2015 er rammen 94,2 millioner kroner.

Landdistriktsminister Carsten Hansen har udvalgt de særlige områder, hvor frivillige i landdistrikterne nu får mulighed for at få penge til lokalt at drive udviklingen i landdistrikterne.

Det er anvendelsen af de såkaldte LAG-midler, der nu er truffet beslutning om. Minister Carsten Hansen har udpeget 56 kommuner og småøerne, som har særlige landdistriktsudfordringer, og hvor en indsats via de lokale aktionsgrupper kan gøre en forskel.

Ministeriet har udarbejdet et forslag til organisering af de lokale aktionsgrupper, som blev sendt i høring den 5. marts 2014. I den forbindelse har ministeriet modtaget over 100 høringssvar med en lang række konstruktive forslag og gode argumenter. Ministeriet har nu vurderet høringssvarene og har søgt at imødekomme dem.

Det betyder, at der nu er udpeget flere områder og aktionsgrupper, der kan bidrage til den lokale udvikling.
For blandt andet at skabe en vis økonomisk volumen hos aktionsgrupperne og understøtte større projekter, som eksempelvis går på tværs af kommunegrænser, har Carsten Hansen foretaget en gruppering af de udpegede LAG-kommuner.

– Målet med LAG er at skabe udvikling i landdistrikterne, og her er det vigtig, at man også kan støtte større projekter. Pengene skal gå derhen, hvor behovet er størst. Det er klart, at der altid vil være nogle, der er uenig i prioriteringen, og derfor har vi også brugt ekstra god tid på at nærlæse høringssvarene, så vi har kunnet imødekomme så mange som muligt, siger minister for by, bolig og landdistrikter Carsten Hansen.

Udpegningen har betydet, at der er nogle områder, som ikke bliver omfattet af ordningen.

– Der vil være kommuner, som ikke bliver LAG-område, men det betyder jo ikke, at de ikke kan udvikle deres landdistrikter. Det jeg har set på er, at der er nogle kommuner, der har større udfordringer end andre, og det er mit ønske, at vi skal bruge ressourcerne bedst muligt, siger Carsten Hansen

Med pengene følger muligheden for borgere i de udpegede landdistrikter til at engagere sig og få indflydelse på den lokale udvikling. De lokale aktionsgrupper bestemmer nemlig, hvad pengene skal bruges til lokalt, og hvilke projekter der skal have tilskud. Det sker inden for rammer, som Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter udstikker.

Ministeriet vil nu afholde en række møder rundt i landet for at skabe opmærksomhed om den nye landdistriktsindsats og få mobiliseret de lokale frivillige kræfter.

Fakta boks

Lokale aktionsgrupper (LAG)
Der er udpeget 57 LAG-områder, hvilket giver mulighed for at etablere 26 lokale aktionsgrupper i Danmark. Aktionsgrupperne, der er drevet af lokale frivillige, skal bidrage til at skabe arbejdspladser, vækst og innovation og netværk i lokalsamfundene.
De lokale aktionsgrupper er finansieret med midler fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter og EU. De landdistriktsområder, der modtager tilskud, står overfor særlige udfordringer.

Midlerne til de lokale aktionsgrupper bliver fordelt efter et 65/35 princip, hvor 65 % af midlerne bliver ligeligt fordelt mellem alle de udpegede kommuner, og de resterende 35 % fordeles til de kommuner, der har oplevet en negativ befolkningsudvikling.

Aktionsgruppernes organisering hviler på følgende principper:
– Sikre, at vi får en bred geografisk dækning — så aktionsgrupperne dækker de områder, vi forstår som landdistrikter.
– Organiseringen af aktionsgrupperne skal være effektiv og tilskynde til større projekter, som reelt gør en forskel lokalt.
– Lidt større aktionsgrupper — i stedet for mange små — med en vis økonomisk volumen.
– Yderligere styrket samarbejde på tværs af kommunegrænserne.

Forfatter

Related posts

Top